Man tittar in i kamera.

Triggas av att få förklara

Thomas Tegler, Malmö latinskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Pernilla Vogl.

– Vad fick dig att välja läraryrket och vad är det som får dig att stanna kvar?

– Kände redan som barn att jag ville undervisa i någon form. Kan fortfarande triggas av att förklara något som elever inte förstår/klarar av och via olika ingångar se hur de till slut förstår. Är lärare på musikgymnasiet och träffar varje dag talangfulla, drivna och trevliga elever och skulle inte vilja vara någon annanstans.

– Vilka utmaningar har du i ditt arbete och hur tar du dig an dem?
– Att få tiden att räcka till och avgränsa arbetstid från ledig tid. Lätt att man går helt och fullt in och jobbar för mycket.

 

– Vad skulle du vilja förändra så att gymnasietiden blev ännu bättre för ungdomarna framöver?
– Jag skulle önska att elever i tidigare stadier än gymnasiet får den hjälp och de resurser som de behöver för att klara studierna på gymnasiet. Det måste satsas pengar på resurser i skolan redan från lågstadiet och en av de stora frågorna är då om den bästa huvudmannen är kommunen?

 

– Vem vill du skicka vidare till?
Jag väljer att låta dig skicka vidare till Irene Mårtensson, som är gymnasielärare på Värnhemsskolan. Iréne har jobbat längre inom yrket och prövat på flera olika arbetsplatser med olika sorters elever. Hon har sedan något år tillbaka valt att jobba på vuxenvalidering och jag är nyfiken på hur hon upplever de olika arbetssätten och de olika skolmiljöerna. Mina frågor är:

 

– Vad fick dig att välja läraryrket och vad får dig att stanna kvar?
– Vilka är de största skillnaderna på att undervisa vuxenvalidering i relation till gymnasieelever?
– Vilka skolmiljöer skulle du säga är bra skolmiljöer och vilka skolmiljöer är mindre bra skolmiljöer? Vad behöver förändras hos de mindre bra skolmiljöerna för att göra en bättre skolmiljö för eleverna?

Nu tar ”Skicka vidare” ett sommaruppehåll, men vi är tillbaka måndag 13 augusti! /Pedagog Malmö