Elever i ett klassrum med en lärplatta.
Digitala verktyg i skolan.

Tror på digitala verktyg i kreativa ämnen

Anna W Gustafson vill stärka de kreativa ämnenas ställning i skolan. En viktig del är att använda digitala verktyg inte bara i matematik och teknik utan även inom musik, bild och slöjd.
Man klarar sig inte utan tekniken idag och det är en domän som behöver erövras av konstnärerna också, säger hon.

Anna W Gustafson är musiklärare på Värnhemsskolan men undervisar även i skapande verksamhet och estetisk kommunikation. Till en början var det kursen skapande verksamhet på barn- och fritidsprogrammet som Anna W Gustafson anställdes för att utveckla och digitalisera för sex år sedan.
– Kursen behövde moderniseras. Det är många förskolor som idag köper in lärplattor men har barnskötare som inte har kunskapen att hantera verktygen. Kunskapen om vad man kan göra med lärplattan ur ett pedagogiskt sätt måste in, förklarar hon.
Anna W Gustafson och eleverna utvecklade appar för att göra små berättelser och tecknade filmer. Eleverna fick kunskapen att behärska verktygen som de utrustas med när de kommer ut i arbetslivet.
– Många förutsätter att ungdomar kan tekniken idag. De kan sociala medier och annat, men det finns så mycket mer att lära än så.

Anna W Gustafsson i musiksal fylld av instrument.
”Många förutsätter att ungdomar kan tekniken idag” säger Anna W Gustafson, musiklärare på Värnhemsskolan.

Kombination av analogt och digitalt

Enligt Anna W Gustafson har de kreativa ämnena en svag ställning i dagens skola.
När skolan prioriterar är det ofta dom eller idrott som hamnar långt ner på listan, säger hon.
Anna W Gustafson har frågat sina elever vad de tycker om skapande ämnen och varför man har dem, en hel del sa att de inte tycker att man behöver dem. Att det är viktigare med exempelvis svenska och engelska för att få ett jobb.
– Mycket handlar om att få “det” jobbet med “den” lönen, man pratar väldigt sällan om vilken människa man vill vara och hur man vill bli som person. Det kan nog påverkas av att digitaliseringen bara promenerar förbi de här ämnena och istället förknippas med “de viktiga” ämnena.
Hon tror också att många kreativa kurser är så analoga i sig själva att man inte tänker digitalisering.
– Men ta träslöjd till exempel, där kan man använda sig av program för att tredimensionellt skissa upp vad man ska bygga. Och att dokumentera processer i lärandet genom foto eller genom att göra video – det kan man göra i vilket ämne som helst.
Till syvende och sist tror Anna W Gustafson att det handlar om att kombinera det analoga och det digitala. Att inte överdriva och klistra in tekniken bara för att utan att se möjligheterna med tekniken och använda sig av den.
– Jag har många elever som, när de får jobba analogt, pustar ut och tycker det är skönt. Så kombinationen tror jag är jätteviktig.

Text och foto: Matilda Lundahl