Melanie Piedoie framför grafittivägg.

Uppdrag bär språkundervisning i franska

Mélanies elever är antingen fattiga backpackers eller förmögna V.I.P:s när de ger sig iväg på en fiktiv resa till Frankrike.

Under resans gång kommer var och en råka ut för olika händelser och hamna i olika miljöer där de måste kunna kommunicera på franska.

Mélanie Piedoie är elevernas spelmästare. Den mer officiella titeln är språklärare i franska samt bildlärare i år 6-9 på Möllevångsskolan i Malmö. Hon har just fått en kvalitetsutmärkelse av EU-kommissionen för hur hon har utvecklat undervisningen i språk. Sedan 1999 har en nationell jury varje år utsett fem språklärare som har fått en kvalitetsstämpel. Deras arbete finns samlade i en databas kan fungera som lärande exempel för kollegor i hela Europa.

”Le Grand Voyage”

Logotyp för backpacker.Elevernas resa till Paris i Frankrike heter ”Le Grand Voyage”. Mélanie har hämtat inspiration till sin undervisning från flera ställen. Bl.a. från Backpacker, ett gammalt CD-spel för PC som många skolor köpte in på 90-talet. Även Storyline-tanken och rollspel har inspirerat till upplägget. Till detta har hon lagt till möjligheterna med digitala medier. Ett av EU-kommissionens prioriterade områden för 2013 var just språkinlärning med hjälp av ny och innovativ teknik i flerspråkiga klassrum.

Motivationsskapande: projektet gör språkinlärningen attraktiv för eleverna

När Mélanie först började med arbetssättet var eleverna inför sin resa till Frankrike indelade i tre kategorier: backpackers, turister och V.I.P:s.

– Men turistrollen blev för tråkig eftersom den inte uppmuntrade till äventyr eller extravagans. Nu har eleverna helt olika ekonomiska förutsättningar och det gör rollspelet mer spännande. Backpackers får 10 000 kr till sin resa och V.I.P:s får 2 miljoner kr. Det har gjort att eleverna nu engagerar sig i rollspelet och det franska språket på ett helt otroligt sätt. Även de som tidigare inte var så engagerade, berättar Mélanie.

Spelledaren har makten

Skärmavbild av bloggen le grand voyage.Det är Mélanie som utser vilka som ska vara backpackers och V.I.P:s. Man skulle kunna tro att alla elever vill vara V.I.P. Men Mélanie förklarar att en del elever tycker det är en större utmaning att vara backpacker. Dessutom vet man aldrig vad som kan hända med Mélanie som spelmästare. Helt plötsligt har en V.I.P. råkat ut för ett aktiefall och förlorat hela sin förmögenhet eller så har en backpacker vunnit en ansenlig summa på lotteri.

– Som spelmästare som har jag fullmakt över ”deras” liv – och de gillar det. Dessutom är det fullt tillåtet att fjäska för spelmästaren, säger Mélanie och ler illmarigt.

Individualisering & kreativitet

Med hjälp av uppdragen kan Mélanie anpassa språkinlärningen efter varje elevs förmåga. I början av resan är uppdragen mer generella, eleven får exempelvis göra en beskrivning av sin karaktär på franska. Längre fram i spelet individualiseras uppdragen mer och mer. Karaktären som eleven skapar och utvecklar ger Mélanie inspiration till nya uppdrag. Mélanie förklarar att efter ett tag kommer idéer och uppslag nästan av sig själv.

Digitala medier i undervisningen

Hand håller upp ipad.Mélanie använder sig av bloggar, olika webbplatser och videoklipp på YouTube. (Se länktips längst ner.) Ett inspirerande och visualiserande videoklipp är ofta bifogat ett nytt uppdrag. Mélanie menar att det är genom digitala medier som eleverna kan ta del det franska språket och den franska kulturen på ett mer autentiskt sätt. Eleverna har till exempel stenkoll på deltagarna i en fransk Idol-tävling. Sedan hon fick tillgång till en iPad använder hon och eleverna även franskrelaterade gratisappar (se bildspel längst ner).

Uppdragen redovisas i en blogg

Mélanie använder sig av två bloggar i undervisningen. En blogg som fungerar som en anslagstavla där hon lägger upp information till eleverna: Möllevångsskolan ”m” le français! Den andra bloggen är för resan där eleverna redovisar sina uppdrag. Eleverna skriver sina texter antingen i skrivböcker eller på sina smartphones och mailar sedan texterna till Mélanie som publicerar dem i bloggen.

Formativ bedömning i grupp

När elevernas texter är publicerade i bloggen går de tillsammans igenom texterna med hjälp av projektor. De samtalar kring ordval, formuleringar, grammatik och ger förslag på förbättringar.

– Grammatik är ju inte roligt någonstans, säger Mélanie och fortsätter:

– Men för varje uppdrag finns det en tanke om att eleverna ska utveckla en grammatisk förståelse för det franska språket. Som när när eleverna först får beskriva resvägen på franska i presens och sedan skriva den i dåtid. Grammatiken blir helt enkelt inte så tråkig när man har roligt.

Olika uppdrag kräver olika texttyper

Genom uppdragen är det enkelt att få eleverna att arbeta med olika texttyper. Redogörelse för karaktären kräver en beskrivande text, händelsen då en väskryckare tog väskan kräver en återgivande text osv. Samtidigt som eleverna behöver sätta sig in i olika expertord för ämnet.

Målsättningen är att eleverna ska bli Frankofoner

– Jag vill att mina elever ska bli ”frankofiler” – fransktalare som kan ta del av sedvänjor och kultur på de platser i världen där det talas franska. Jag vet att jag ger mina elever en lust att resa till Frankrike, att de kan känna sig hemma där och att de inte blir lurade.

Mer förberedelser men mindre efterarbete

Melanie Piedoie framför grafittivägg.

Mélanie lägger mycket tid på att leta material och länkar på Internet.

– Ja, jag lägger ner mycket tid på det. Men färdiga läromedel är så tråkiga. De underlättar kanske det förberedande arbetet. Å andra sidan ger det mig mer rättningsarbete i efterhand. Nu blir det omvänt; mycket planeringsarbete före men mindre rättningsarbete efteråt. Eleverna ger varandra återkoppling på texterna. Det är mycket mer lustbetonat för både mig och eleverna!

Text & foto
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

 

Länktips från Mélanie: