Ida Nilsson står på skolgården.

Styrkan i att vara fler

Att vara ledare för tre fritidshem på tre olika skolor är en utmaning. Men det finns också mycket att vinna, menar Ida Karlsson, biträdande rektor i Bulltofta rektorsområde.
– Det finns en styrka i att vara flera. Fritidshemmen är bra på olika saker och det är upp till mig som skolledare att organisera för att maxa det kollegiala lärandet, säger hon.

Hej Ida! Rösterna från eleverna ekar över skolgården. Hon hälsar glatt tillbaka. Att vara en närvarande skolledare, både för elever och för personalen, är något som hon tycker är väldigt viktigt.
– Skolledare måste avsätta tid för fritidshemmet. Jag har regelbundna möten med personalen och är också med vid till exempel fortbildningstillfällen. Lärandet som sker på fritidshemmet är jätteviktigt, både i skolan och i livet.
Hennes rektorsområde sträcker sig över tre skolor, Bulltoftaskolan, Mölletoftaskolan och Karlshögsskolan. En utmaning kan tyckas – men Ida Karlsson väljer att vända på det.
– Det handlar om att kunna organisera så att man kan dra fördel av att vi är tre skolor, berättar hon.

Flera fortbildningsinsatser igång

Bland annat har alla i personalen samma tider då de inte är i verksamheten tillsammans med barnen. Då kan personalen träffas från de olika skolorna och diskutera, fortbilda och inspirera varandra. Bland annat pågår en stor fortbildningsinsats kring digitala verktyg och en insats om att lära sig använda pedagogiska planeringar för verksamheten.
– Det var ett behov som vi såg vid en kartläggning av fritidshemmen. Att planera en hel kedja – från elevernas behov och mål och att planera, utföra och att utvärdera arbetet – var något som personalen såg som en utmaning, berättar Ida Karlsson.
Tillsammans med förste fritidspedagogen och de processledare, som finns på varje fritidshem, har arbetet tagit fart och just nu jobbar personalen på att träna på det med hjälp av en planeringsmall.
– Skolledare måste skapa stödstrukturer för personalen. Men det räcker inte med att ta fram en mall – vi måste träna på att använda den. Annars finns risken att det ses som något svårt och jobbigt och så blir det just bara en mall som personalen inte jobbar med.

Handlar om att skapa förutsättningar

Hon har regelbundna möten tillsammans med processledare och förste fritidspedagogen. Då görs det en inventering av fritidshemmens behov. Vad har gjorts? Vad behöver göras? En plan görs till nästa möte där arbetet sedan utvärderas.
– Som skolledare behöver du skapa förutsättningar för kollegialt lärande och ge personalen möjlighet att driva systematiskt kvalitetsarbete på skolorna.
Att ha en förste fritidspedagog och processledare som jobbar med utvecklingsarbetet är värdefullt för skolorna. Men det gäller att rollerna är tydliga för alla, menar Ida Karlsson. Även hennes roll som skolledare är viktig att definiera.
– Det handlar om att skapa en gemensam bild av arbetet och av skolans vision och åtaganden. Då kan vi också få en likvärdighet mellan skolorna, säger hon.
Text och foto: Johanna Ravhed