Maria Johansson framför Rosengårdsskolan.

Våga vänta in eleverna

Hur arbetar du för att få med alla elever på tåget så att alla blir sedda och kan arbeta på sin nivå?

Maria Johansson, speciallärare på Rosengårdsskolan svarar på veckans skicka vidare- fråga som Rolf Palmblad ställer. Maria arbetar med elever i årskurs 1-3 som har behov att stöttning vad gäller deras språk/skriv- och läsutveckling.

– Rosengårdsskolan satsar mycket med förstärkning till de yngre eleverna – för att fånga upp och möta deras behov. Jag har tur som arbetar på en skola med ett stort team av vuxna kring varje elev. Det gör att jag kan renodla min roll som speciallärare och arbeta mycket med operativa insatser med eleverna, både enskilt och i grupp.

Rent konkret, hur ser det ut?

– Bedömningsstödet är en viktig del, likaså screeningar för att upptäcka var stödet behövs. Jag träffar personalen i varje årskurs kontinuerligt för att diskutera måluppfyllelse utifrån till exempel bedömningsstödet och för att fördela resurser.

– Den här terminen kommer jag att arbeta med eleverna i årskurs ett utifrån ett nytt material som heter Läsklar. Materialet passar skolans nyanlända elever och de elever som har andra språkliga svårigheter. Det här är ett arbete under utveckling. Under terminen kommer jag bland annat att utbilda några av skolans pedagoger att använda materialet i klassrummet.

Hur gör du för att eleverna ska känna sig sedda?

– Relationen är jätteviktig. Det börjar redan på vägen till lektionen när vi pratar om det där som inte alltid handlar om skolan. Under lektionen är det sen mitt uppdrag att justera uppgifter, det kan behöva göras från gång till gång. Eleverna ska känna att de lyckas och att de kan.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

– När jag känner att jag inte når fram till ett förväntat resultat. Det gäller att inte ha för bråttom, att våga vänta in eleverna, även om det tar tid innan svaret kommer. Ibland blir det fel – kanske är det för svårt. Då behöver jag backa bandet och ta reda på vad eleverna behöver repetera och hur. Det gäller att ha höga förväntningar på eleverna och samtidigt skynda långsamt. Det är en utmaning.

Hur hanterar du de utmaningarna?

– Jag har höga förväntningar på mig själv men det gäller att ta hjälp i kollegiet. Vi är ett stort team på skolan med hög kompetens. Jag har många kollegor som jag kan resonera med om hur vi ska arbeta med eleverna. Klasslärarna är betydelsefulla för helhetsbilden. Som speciallärare screenar jag elever, det är hårddata som ibland kan ge missvisande resultat.  Det är också viktigt med en skolledning som backar för att vi ska få de utbildningar som behövs. Det har vi här på Rosengårdsskolan.

Nästa vecka svarar Elin Strömgren, Rosenholmsskolan, på Marias fråga om vinsterna med att arbeta med BFL – bedömning för lärande i de tidigare skolåren.

Foto: Eva Thorn