Kim Nybble.

”Vi har så många kompetenta medarbetare”

I veckans Skicka vidare svarar Kim Nybble, HR-chef för grundskoleförvaltningen i Malmö stad,  på Anders Malmquists frågor om medarbetarnas motivation.

I medarbetarenkäten 2016 hade grundskoleförvaltningen högt resultat på medarbetarnas motivation. Vad tror du det beror på?
– Att vi har så många kompetenta och motiverade medarbetare i vår förvaltning och som vill bidra i arbetet med att skapa varje elevs bästa skola.
Hur tror du resultatet blir i år?
– Jag hoppas och tror att vi kommer att ligga kvar på samma höga nivå som 2016.
Vilken fråga vill du skicka vidare och till vem?
– I Malmö är andelen legitimerade lärare knappt 85 procent och ligger i linje med nationella siffror. Jag vill fråga Anna Ericsson, rektor på Geijerskolan, vad hon tror vi kan göra för att öka andelen legitimerade i Malmö? Och hur tror du att det kommer att se ut om fem år?