Hans Nilsson, Utbildningschef på grundskoleförvaltningen står i korridoren.
Hans Nilsson, Utbildningschef på grundskoleförvaltninge. Foto: Tomaz Lundstedt

”Viktiga bygga goda relationer med varje elev”

Foto: Tomaz Lundstedt

Hans Nilsson, Utbildningschef på grundskoleförvaltningen, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Darius Djamnezhad.

– Vilken utmaning anser du är mest aktuell för Samordning och stöd för att kunna bidra mer till skolors resultat?

– Eftersom jag ansvarar för tre verksamheter inom SOS finns det många utmaningar. Vad det gäller SU-grupperna så är det främst att se till så att vi har rätt kompetens på personalen för att kunna möta eleverna på ett optimalt sätt. Inom elevhälsan handlar det om att få ännu tydligare riktlinjer och stöd till svåra specialverksamheter och då inte minst särskolan. På språkcentralen är den stora utmaningen arbetet med alla våra nyanlända och ge stöd ut till skolorna men också att utveckla modersmålsundervisningen och studiehandledningen.

– Vad är du mest exalterad över i ditt arbete för tillfället?

– Alla delar i mitt uppdrag är lika spännande och det finns stora utvecklingsmöjligheter.

– Vilka egna erfarenheter som före detta grundskollärare har varit särskilt viktiga för dig i ditt arbete?

– Som grundskollärare har jag tagit med mig vikten av att bygga goda relationer med varje elev och deras vårdnadshavare men framförallt har jag tagit med mig erfarenhet från att jag har arbetat som pedagog och ledare i mer än 40 år och med skolor utspridda i alla delar av Malmö.