Bilal Fakhro föreläser.
Bilal Fakhro tipsar sina kollegor på IT-teachmeet. Foto: Matilda Lundahl

”Viktigt att ha ett gemensamt språk kring teknik”

Tekniken går fort framåt och pedagoger och elever får tillgång till allt mer teknik och digitala hjälpmedel. Men för alla är det inte självklart hur man bäst använder det, vissa kan till och med uppleva en tröskel för att komma igång. För att råda bot på det och inspirera och lära av varandra drog Hermodsdalsskolan igång IT-teachmeet i våras.
– Jag har märkt en stor skillnad nu från tidigare. När jag som IT-ansvarig kommer ut med digitala enheter till klassrummen blir pedagogerna glada – sånt smittar ju av sig på eleverna, säger Mattias Torstensson, IKT-pedagog.

Ett fyrtiotal stolar har placerats ut på golvet i Hermodsdalsskolans aula. Strax före klockan tre på eftermiddagen fylls rummet av skolans pedagoger och det blir en uppsluppen stämning och prat kollegor emellan. Det är måndag eftermiddag och dags IT-teachmeet.
Alexander Borgström är förstelärare på mellanstadiet på Hermodsdal och först ut på dagens IT-teachmeet. Han tipsar sina kollegor om ett program som på ett enkelt sätt skapar böcker av elevernas texter. När presentationen är färdig drar han en papperslapp med ett nytt namn och nästa pedagog kommer fram för att dela med sig av sitt tips.

Alla ska delta

Teachmeet är inte valfritt för pedagogerna utan alla ska vara med på mötet och lyssna.
– Detta är ett sätt att nå ut till alla på ett enkelt sätt. Istället för att en person står och babblar om en sak i 45 minuter får de snabbt lite tips på hur de kan jobba och kan sedan sätta sig själva och jobba vidare. Det handlar så klart även om egenintresse, att man vill, säger Mattias Torstensson.
Varje pedagog som har något att dela med sig av anmäler sig i förväg och har sedan sex minuter på sig att presentera sitt tips eller sin spaning. Det måste inte vara något man själv arbetat med i klassrummet, det kan vara något man läst om eller något man använt utanför skolans värld.

Mattias Torstensson och Alexander Borgström.

Mattias Torstensson och Alexander Borgström tycker att teachmeet stärker gemenskapen på skolan.

– IT och teknik i undervisning kan vara väldigt mycket. Det behöver inte vara det spektakulära med robotar utan det kan vara något litet som inspirerar dina kollegor – till exempel en app eller en hemsida. Man ska inte vara låst vid att det tvunget måste vara något stort som presenteras, säger Alexander Borgström som tycker att teachmeet har flera vinningar:
– Om jag vet vad matteläraren gör för programmering i klassrummet kan jag ta in elevernas kunskap i mitt språkämne och använda den digitala kunskapen, som eleverna redan har fått i mitt ämne. Det är positivt både för eleverna och vi kollegor får en gemenskap. Att ha ett gemensamt språk kring teknik tror jag är oerhört viktigt för att utvecklas.

Inte bara IT-pedagoger som delar

Hermodsdalsskolan kommer att fortsätta med IT-teachmeet. Initiativtagarnas förhoppning är att fler pedagoger deltar aktivt i mötena och tipsar sina kollegor.
– Det ska inte bara vara vi som jobbar med IT som ska stå där och berätta – utan alla ska involveras, säger Mattias Torstensson.

Hur ska ni utveckla och ta detta vidare?
– Jag tycker att vi har hittat rätt forum för inspiration, men den fördjupade kunskapen har vi inte riktigt hittat ett forum för. Det är nästa steg. Hur fördjupar vi och skapar en större trygghet kring användandet av teknik. På så sätt kan det ännu mer gynna elevgrupperna och det är hela syftet, säger Alexander Borgström.

Text och foto: Matilda Lundahl