Camilla Jensen.

”Viktigt lyssna in kollegor”

Camilla Jensen, förste fritidslärare på Mellanhedsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Jörgen Ekberg.

– Vad innebär förstelärarollen i fritidshem för dig?

– Att vara en positiv drivkraft som har viljan att utveckla verksamheten, men även viljan att utvecklas som person. Att vara lyhörd och kunna lyssna in kollegor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv eftersom det är en stor organisation som vi arbetar i (skola och fritidshem). Vi är många olika yrkeskategorier som utifrån olika uppdrag ska arbeta tillsammans för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Vara en ”spindel i nätet” på skolan och arbeta för att utveckling sker.

– På vilket sätt har ditt arbete förändrats i och med din roll som förstelärare?

– Att få vara delaktig i forum där det finns möjlighet att påverka skolans arbete och strävan framåt. Jag har också fått ett ännu större nätverk för samarbete, samverkan och utbyte med andra kollegor både på, och utanför min arbetsplats. Kul och inspirerande!

– Vilken är den största utmaningen i ditt uppdrag?

– För mig är det nog att hitta en bra och hållbar balans i mitt uppdrag mellan arbetslagen/ledningen och skola/fritidshem.