Josefine Andersson.

”Vill hjälpa dem se möjligheterna”

Josefine Andersson, adjunkt på fritidspedagogutbildningen på Malmö universitet, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Camilla Jensen.

– Vad är det mest inspirerande med din yrkesroll?

– Som verksam adjunkt på Malmö universitet på Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshemmet känner jag att min yrkeskompetens från ”golvet” efter många års lärartjänstgöring både i skola och på fritids bidrar till en röd tråd i studenternas utbildning. Jag ser mig själv som länken mellan teori med praktik och det inspirerar till fortsatt arbete när jag märker att jag kan stötta och vägleda studenter under utbildningens gång genom mina erfarenheter.

– Vad är din största utmaning?

– Att lyfta fritidshemmet och fritidslärarnas status. Denna viktiga arena och detta otroligt viktiga yrke! Att möta studenterna i de frågor och tvivel de ibland kan ha kring yrket och istället hjälpa dem att se möjligheterna.

– Vad är ditt ”detta måste utvecklas” i Malmö stad?

– En mer riktad fortbildning/introduktion för alla outbildade och vikarier som tjänstgör i fritidshemmen! Låt förestelärarna i fritidshemmen (som är experterna inom området) få ansvara för utbildningen och använd dem som stöd i verksamheten på ett tydligare vis.