Fredrik på skolgård.

Visioner och utmaningar som förste fritidspedagog

Fredrik Magnusson är sedan höstterminen ny på Bergaskolan – och det i en roll som förste fritidspedagog. I veckans “Skicka vidare” svarar han på Marie Svenssons frågor om hur han ser på visioner och utmaningar som rör uppdraget.

Vilka visioner har du som förste fritidspedagog?
Det är viktigt att skapa en likvärdig och kvalitativ fritidshemsverksamhet som har utgångspunkt i styrdokumenten. Vi som arbetar på fritidshemmet behöver vara trygga i vår didaktik och vara väl medvetna om varför vi gör saker som vi gör. Bergaskolans fritidshem ska stolt kunna påvisa syftet med de aktiviteter som eleverna får ta del av samt vilka förmågor de utvecklar.

En stor del av min vision som förste fritidspedagog handlar om att jag vill kunna vägleda och inspirera kollegor.  Att få delge min erfarenhet och se den användas i ett kollegialt lärande är en ära. Genom handledning och observationer som fokuserar på problemlösning upplever jag att mina kollegor blir mer positiva och medvetna om sin egen roll. Att det är de som pedagoger som är det bästa verktyget för att lyckas och nå ett bra resultat.

Vilka utmaningar arbetar du med just nu?
En stor utmaning handlar om att titta på alla de grundläggande frågorna som är viktiga för ett fungerande fritidshem – och det med nya ögon. Att plocka bort det som inte fungerar och tänka nytt. Det handlar bland annat om schema, bemanning, den enskilda kollegans arbetsuppgifter, samverkan och planeringstid. En annan utmaning är att hitta gemensamma utgångspunkter i styrdokumenten för att skapa samsyn.

Vad är mest intressant med ditt arbete?
Det mest intressanta med arbetet är att träffa människor – både stora och små. Att få vara en del av dessa möten och kunna inverka på dem utifrån min yrkesroll. Det är självklart även intressant att vara ny på en arbetsplats med allt vad det innebär – och att axla en roll som är långt ifrån självskriven. Som förste fritidspedagog är utmaningarna många men uppdraget känns väldigt spännande, utvecklande och inte minst utmanade – vilket passar mig perfekt.

Vem vill du skicka vidare frågor till?
Jag vill ställa frågor till fritidspedagog Johan Ågren på Djupadalsskolan angående hans arbete med rastaktiviteter och hur han skapar goda relationer med eleverna.

Foto: Privat