Pernilla Vogl.

”Ynnest att få hjälpa”

Pernilla Vogl, psykolog i Specialpedagog- och psykologteamet i Innerstan inom Förskoleförvaltningen Malmö, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Frida Malmborg.

– Mitt uppdrag är främst att utifrån ett psykologiskt perspektiv handleda och utbilda personal både kring arbetet med barnen och kring personalens samarbete med varandra.

– Vad är det mest givande i ditt arbete?

– Det som gör mitt arbete så himla roligt är när jag möter kompetent och engagerad personal som kört fast i arbetet, där de känner att de har använt hela sin verktygslåda men att det ändå inte räcker till. De är frustrerade, stressade och ledsna och där vi lyckas vända detta tillsammans. Det är en ynnest att få vara behjälplig med att de får tillgång till än mer av sin potential och kreativa lösningar, att de finner sätt att hantera sina egna känslor samt att reflektionerna för deras arbete framåt.

– Vilken är din framtidsvision i din arbetsroll?

– I förskoleförvaltningen har vi som mål att erbjuda barnens bästa förskola och jag hoppas att jag som psykolog är med och bidrar till att det faktiskt blir så. Då min roll handlar mycket om ett förebyggande arbete där reflektion, utveckling och utbildning får ta plats är min vision att det finns goda förutsättningar för pedagogerna att kunna tillgodogöra sig detta.

– Vad vill du att pedagogerna ska ta med sig efter en träff med dig?

– Jag vill att pedagogerna ska känna sig stärkta, bekräftade, avlastade och påfyllda efter våra samtal. Att de får med sig en tro på att de gör ett gott arbete och att de har resurser inom sig själva att göra det ännu bättre. Jag vill också att de verkligen förstår hur otroligt viktiga de är för barnen, för deras trygghet och lärande.

– Vem skulle du vilja skicka vidare frågor till?

– Jag skulle vilja skicka vidare frågor till Thomas Tegler som är lärare på Malmö Latinskola. Jag har valt honom för hans oerhörda engagemang och glädje i sitt arbete.

Mina frågor är:

– Vad fick dig att välja läraryrket och vad är det som får dig att stanna kvar?

– Vilka utmaningar har du i ditt arbete och hur tar du dig an dem?

– Vad skulle du vilja förändra så att gymnasietiden blev ännu bättre för ungdomarna framöver?