Aktiv rektor skapar närhet till elevernas studiehandledare

Anders Lassnack i bibliotek.

På Högaholmsskolan i Lindängen är studiehandledning på nyanlända elevers modersmål en naturlig och integrerad del av skolans verksamhet.

Skolans rektor Anders Lassnack, träffar studiehandledarna inför varje terminsstart. När det gått en tid möter han var och en av lärarna enskilt för att stämma av hur det går. Mentorerna på skolan har ansvar för att planeringsmallen för varje elev blir ifylld och att samtliga lärare på skolan kan se vilka elever som får studiehandledning på sitt modersmål.

Det har inte alltid varit så. Anders Lassnack har arbetat mycket aktivt för att studiehandledarna ska få ett nära samarbete med de lärare de ska arbeta tillsammans med och att de ska känna sig hemma på skolan.

Bildade team

Det var när skolan skulle starta en förberedelseklass för nyanlända elever för fem år sedan som blev startskottet för ett ökat fokus på studiehandledning. Anders Lassnack bildade ett team bestående av en förstelärare, en modersmålslärare i arabiska som då jobbade heltid på skolan och sva-lärare. De gick också på en utbildning tillsammans på Malmö Högskola.

– Studiehandledning är en av flera pusselbitar i arbetet kring de nyanlända eleverna och som kanske inte fått den uppmärksamhet den borde förrän vi bildade ett team och jag i min roll som ledare bestämde att vi skulle ha fokus på studiehandledning, säger Anders Lassnack.

Högaholmsskolan i Malmö är en mångkulturell F-6 skola med cirka elever 300 elever som har rötter i ett 25-tal olika länder. Den ligger ett stenkast från centrum i bostadsområdet Lindängen som tillhör stadsdelen Fosie i Malmö. Det är en trivsam skola i en låg tegelbyggnad från 70-talet där lärare, skolledning och elever har nära till varandra.

Studiehandledning i klassrummet

Var femte elev på skolan får studiehandledning på sitt modersmål. Även om studiehandledarna har olika tider och jobbar på många olika skolor i Malmö brukar alla sluta upp på det gemensamma första mötet då han går igenom hur man jobbar på Högaholmsskolan.

– All vår studiehandledning ska ske inne i klassrummet. Jag tror mycket starkt på det. Det blir lättare för studiehandledaren och elevens lärare att bygga upp en närmare relation och samarbete om handledningen ges under lektionen, säger Anders Lassnack.

– Det är kanske bekvämare på ett sätt att studiehandlaren tar ut eleven till ett närliggande rum under en del av lektionen. Men då är risken att studiehandledaren och eleven går miste om en del av innehållet i lektionen. Det gagnar inte elevens språk- och kunskapsutveckling, säger han.

Som rektor följer han upp hur det går med elevernas studiehandledning. När terminen är i gång träffar han varje studiehandledare för att höra om de är klara med sina scheman och om de kommit igång med planeringen för elevens behov och utveckling.

– Det behöver inte vara mentorn som fyller i planeringsmallen utan att det kan ämnesläraren och studiehandledaren göra tillsammans. Men det är mentorn som ska till att det blir gjort, säger Anders Lassnack.

Det är också mentorn som lägger upp planeringsmallen för varje elev på Högaholmsskolans webbsida i MaApps där alla lärare kan gå in och få tillgång till informationen.

– Det kan ju vara så att musikläraren funderar över hur hon ska förklara ett begrepp för en elev. Då kan hon lätt ta hjälp av studiehandlaren även om eleven inte har studiehandledning i just musik. Det öppnar nya möjligheter för kontakter, säger Anders Lassnack.

Viktig pusselbit

Skolverket har konstaterat att samarbete mellan berörda lärare är och a och o för en effektiv studiehandledning för eleven. Precis så som Högaholmsskolan gör.

Anders Lassnack kan däremot inte säga att skolans fokus på studiehandledning har lett till ökad måluppfyllelse för eleverna. Riktigt så enkelt är det inte. Det går inte att bryta ut studiehandledningen separat. Det är en viktig pusselbit bland flera för att eleverna ska lyckas i skolan.

– Vi har följt några elever över tid och sett att några fått godkänt i alla ämnen. Men det går inte att dra några långtgående slutsatser av det, säger han.
En sak kan han konstatera att förändringar tar tid.
– Det är lättare för mig att säga idag hur man ska göra för att få en bra studiehandledning, men det var inte lika lätt för fyra år sedan, säger han.

Läs mer:

Planeringsmall för studiehandledning