Dags att gå ut!

Blommande rabatt.

Vi som arbetar med Det utvidgade klassrummet vandrade ut i sommaren med en glad nyhet: vi hade fått 100.000:- av Sten K Johnsons fond. Det räcker naturligtvis inte till allt som vi tänkt när vi skrev ansökan (för vi sökte betydligt mer pengar), men att få ett erkännande utifrån är alltid härligt. Det gör så att man kan lägga tid på ännu en ansökan, när det är dags. För ting tar tid, inte minst ansökningar.

På vårt styrgruppsmöte i juni beslutades det att dessa pengar ska användas till att titta närmare på elevperspektivet i Upplevelsebaserat lärande på Holmaskolan. Forskare från Malmö Högskola ansvarar för detta.

Vår styrgrupp består av representanter från Pedagogisk Inspiration, Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Miljöförvaltningen, Malmö Högskola och Skoletjenesten på Sjælland. Den har haft fyra möten under året, och det senaste kombinerades med ett studiebesök på min ”hemmaplan”, Skoletjenesten på Sjælland (det är där jag är anställd). Vi hade valt Skoletjenestens avdelning på Designmuseum Danmark (f d Kunstindustrimuseet) som plats och min kollega Anne-Sofie Rump berättade om deras aktiviteter för skola och förskola. Vi fick också se deras undervisningslokal, Designværkstedet. Kanske någon av er var med på den lärarfortbildning för svenska och danska lärare, som arrangerades där i februari 2016?

Här kan du se deras pedagogiska utbud.Stol på scen.

Museer och andra externa lärmiljöer erbjuder en mängd möjligheter för lärande på annan plats än i skolans lokaler. Att söka kunskap på en annan pedagogisk arena – det är det som upplevelsebaserat lärande bland annat handlar om.

Inom Det utvidgade klassrummet har vi utformat förslag på aktiviteter på olika platser, som lärare kan arbeta med på egen hand med sina klasser. Naturligtvis kan man ändra på dessa om de inte riktigt passar ens planering. Aktiviteterna har en struktur med arbete före ”upplevelsen” och efter. Språkutveckling är i fokus – oavsett om man arbetar med ”våra fem sinnen” i närmaste grönområde, undersöker Pildammsparkens skulpturer eller håvar i dammen i Torup. Kanske vill du att eleverna ska åka tåg eller träffa Nils Holgersson på besök i Slottsparken?

Dessa och fler förslag finns i vår idékatalog.
Prövar du våra aktiviteter så vill vi gärna ha feedback!

Lärande utanför klassrummet är just nu i fokus för olika forskare: I Danmark finns t ex ett projekt som heter Teach Out, som avslutas med presentationer av forskning kring ”Læring, fysisk aktivitet og sociale relationer udenfor klasseværelset” i Århus den 4 oktober. Betydligt närmare geografiskt är ett forskningsseminarium på Pedagogisk Inspiration: Lärandemiljöer utanför klassrummet den 20 september 

Kontakt för Det utvidgade klassrummet:marianne.bomgren@malmo.se