Allt fler elever får studiehandledning på sitt modersmål

Två flickor sitter i korridor och jobbar.

Miruna Siminic är en av ett växande antal elever som får studiehandledning av Språkcentralens lärare. Det här läsåret är det cirka 2800 elever i Malmö som har studiehandledning på sitt modersmål.

Miruna Siminic kom till Sverige från Rumänien för knappt fyra år sedan. På klingande svenska och med ett stort leende säger hon att svenska lät som kinesiska när hon kom till sin nya klass.
Hon går idag i årskurs 6 på Linnéskolan i Limhamn och är en ambitiös och duktig elev. Miruna har haft studiehandledning på rumänska i ämnet svenska. Nu är det ämnet SO hon behöver utvecklas i.
Andreea Dahlquist, modersmålslärare i rumänska, har ett nära samarbete med Mirunas klasslärare och mentor, Valda Molin. Valda skickade inför terminsstarten sin egen planering, kursplanen för SO-ämnen och kunskapskraven till Andreea. I år ska Miruna betygsättas.

Gemensam planering

De har gemensamt fyllt i Språkcentralens planeringsmall för studiehandledning på modersmålet. Där står det bland annat att det kortsiktiga målet för Mirunas kunskapsutveckling är att klara SO-uppgifter och prov. På lång sikt handlar det om för Miruna att utveckla sitt skolspråk.
Studiehandledningen för Miruna sker både i och utanför klassrummet beroende på vad klassen ska göra under lektionen. Just den här lektionen en strålande solig fredag i oktober har eleverna delats upp i olika grupper. De ska läsa om olika perioder av den svenska stormaktstiden mellan 1611 och 1718, då det svenska riket utökade efter krig med Danmark och Ryssland. Mirunas grupp ska sätta sig in i den karolinska tiden och vem den första kungen av tre med förnamnet Karl, Karl X Gustav, var och gjorde. Lektionen är en förberedelse för något större. Nästa vecka ska eleverna skriva manus till sketcher som de senare ska framföra för föräldrarna.

Ömsesidig respekt

Miruna får hjälp av Andreea att förstå innebörden av texten hon fått av Valda. Det är många begrepp och ord som indelningsverk, rotar och soldattorp som Miruna behöver få svar på innan hon kan begripa alla händelser under karolinska tiden. Det märks att de känner varandra väl. Miruna är trygg i Andreeas sällskap och det är en positiv stämning i lärorummet med en ömsesidig respekt mellan lärare och elev. Det går snabbt för Miruna att förstå vad hennes handledare förklarar. När orden inte räcker till använder Andreea sig av sitt kroppsspråk som Miruna tolkar genom att svara på rumänska.
Efter studiehandledningen pratar Andreea och Valda om hur Miruna klarat de uppgifter hon fått. Det har gått bra.
Miruna berättar glatt för mig att hon nu förstått varför Karl X Gustav var så viktig innan hon springer i väg till skolmatsalen för att äta lunch med sina klasskamrater.
Andreea och Valda har kontakt innan studiehandledningen börjar och Andreea har varit och träffat  Mirunas föräldrar på föräldramöten.
Läsåret 2017/18 är lite speciellt. Det är sista året Miruna ska ha studiehandledning och hon ska vidare till högstadiet. När Miruna var liten ville hon bli lärare. Idag är hon mer osäker på sitt framtida yrkesval. Men det bekymrar henne inte att hon inte vet vad hon vill bli. Hon har tiden och livet framför sig.