”Allt viktigt som sägs i klassrummet ska sägas av barnen”

 

Skylt med citat av Michelangelo.

På min föreläsning igår om Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet så fastnade uttrycket ”allt viktigt som sägs i klassrummet ska sägas av barnen” i min a tankar igen. Detta uttryck har varit mitt mantra under hela mitt yrkesverksamma liv som lärare. Jag hade en fantastisk lärare i matematik på lärarhögskolan i Malmö som heter Ulla Öberg och första lektionen vi hade med henne säger hon så här: ”Om ni inte får något annat med er från mina lektioner så ta med er detta ’allt viktigt som säga i klassrummet ska sägas av barnen’. Detta satte sig direkt och jag funderar ständigt på hur jag bäst kan efterleva detta. Det passar in på allt vi arbetar med som jag ser det. Det har utvecklats och bildat grunden till mitt förhållningssätt i klassrummet. Barnens kompetens behöver lyftas fram, de behöver få känna att de duger, att de har något att komma med. De sitter på en enorm kunskap och den behöver synliggöras. Barnen är så bra på att uttrycka sig på olika sätt, jag når fler, fler får komma till tals, fler och fler vågar prova hypoteser och lyfta vad de känner och tänker och framför allt så får barnen sätta ord på det de lärt sig/håller på att lära sig och vi får många goda förklaringar istället för en monolog från min sida. Det skapar en god tillit sinsemellan barnen och vi får ett gott klassrumsklimat ”på köpet”.  Lärde jag mig något mer av Ulla, ja, det gjorde jag: massor!

Ett stort tack till dig Ulla  för dina kloka ord.