Äntligen en svenskarabisk version- tio tips till förberedelseklassen!

Post-it lappar med arabisk text, och med svensk text.
Hanaa Abdulhussain och Johanna Söderlund provar att översätta ett tidigare blogginlägg, som en del av arbetet för ett transspråkande förhållningssätt

Hanaa har arabiska som modersmål, hon och jag har träffats genom ett projekt mellan min arbetsplats här på PDM och arbetsförmedlingen och när vi letar lämpliga uppgifter kommer vi självklart in på språk, språkutveckling, sva och transspråkande. -Hur organiserar man undervisning i förberedelseklass för nyanlända elever på bästa  vis? Detta diskuterar vi utifrån ett blogginlägg tidigare formulerat av oss som då arbetade med vägledning & stöd inom nyanländas lärande ”Tio tips för just arbete i förberedelseklass” och Hanaa och jag bestämmer oss nu för att översätta de här tipsen till arabiska, kanske sprida dem till föräldrar, elever, modersmålslärare, studiehandledare eller andra som skulle uppskatta och behöva tips och riktlinjer på två språk. Vad tycker Ni om översättningen, tipsen och vad tycker Ni om den här idén att översätta, transspråka en del av väsentligheterna? Nedan följer råd för förberedelseklassen, först på svenska och sedan på arabiska:

Tio tips till förberedelseklass

-Lägg grunden genom kartläggningsprofiler och ISP!

Ta del av kartläggningsprofilerna i steg 1 & 2 samt den individuella studieplan (ISP) som upprättats på mottagningsenheten Mosaik. Använd underlaget för att fördela elevens tid i förberedelseklass (FBK) respektive ordinarie undervisning och vid planering av studiehandledningens form och innehåll.

 –Ha fasta mötestider och använd alla resurser!

Nyanlända elever är allas ansvar! Ta tillvara på de resurser som finns: studiehandledare, modersmålslärare, ämneslärare, sva-lärare, fritidshem och övrig pedagogisk personal på skolan. Avsätt en fast och återkommande tid för pedagogiska samtal och framåtsyftande planering för all inblandad personal. Flexibilitet och samarbete är ledord för att få till en sammanhängande och givande skoldag.

 –Rigga för samarbete mellan FBK och ordinarie klass!

Varje elevs individuella behov avgör i vilken utsträckning eleven ska undervisas i förberedelseklass. Tänk på att det är ett tillfälligt komplement och att eleven måste ha en klassplacering och delvis delta i ordinarie undervisning. I FBK är elevernas språkutveckling i fokus samtidigt som kunskaper inom övriga skolämnen ska inhämtas. Både sva- och ämneslärare bör därför vara delaktiga i elevernas lärande. Både lärares och elevers scheman spelar roll för att få till denna samverkan.

– Tänk igenom arbetssätt och undervisningsmetoder!

Skapa tydliga rutiner och strukturer för undervisningen, både i  förberedelseklass och ordinarie klass. Se till att undervisningen är språk- och kunskapsutvecklande.Kognitivt utmanande uppgifter, elevens förförståelse, multimodala verktyggenrepedagogik, riklig interaktion och användning av elevens alla språk är viktiga bitar för att skapa en gynnsam undervisning.

Att ha konkreta tips i sitt arbete kan vara vägledande

 –Arbeta i projekt över ämnesgränserna!                                                                                         

Att arbeta med ämnesövergripande projekt gynnar både elever i ordinarie klass såväl som  elever i FBK och underlättar samarbete och övergångar mellan dessa skolformer. Projektarbete ger eleverna möjlighet att studera en fråga ur många olika perspektiv, vilket bidrar till en större helhetsbild och en tydligare röd tråd mellan skolämnena och underlättar lärarsamarbetet.

 –Ge studiehandledare och modersmålslärare en aktiv roll!

Knyt tidigt kontakt med studiehandledare och modersmålslärare.Se till att FBK-lärare, ämneslärare och studiehandledare tillsammans fyller i planeringsmallen för att sätta upp korta och långsiktiga mål för studiehandledningen och utgå från elevens styrkor och utvecklingsområden. Se över scheman och lokaler för att kunna få till en effektiv studiehandledning. Jobba för att föra modersmålsundervisningen och sva-undervisningen närmare varandra.

 –Tänk igenom hur era digitala kompetenser underlättar!

Använd Google classroom för att underlätta samplanering och dela material med berörda lärare och studiehandledare. Även elever och vårdnadshavare gynnas av att kunna följa arbetet i Google Classroom och kunna översätta genom Google översätt-appenIntowords-appen kan läsa upp text på olika språk. Både lärare och elever har inloggning till Inläsningstjänst och kan lyssna på inlästa läromedel på flera språk.

 –Låt klassrumsmöbleringen spela roll!

Tänk över hur du genom klassrummets möblering organiserar för gruppinteraktion, arbete i par och enskilt arbete. Låt syfte och mål för varje lektion och arbetsområde vara synligt och tydligt i klassrummet, gärna på flera språk. Underlätta skoldagen för eleven genom att till exempel ha individuella scheman och tider för studiehandledning som en självklar del av klassrummet. För att skapa arbetsro bör material, lärplattor och datorer finns tillgängligt i klassrummet.

 –Jobba för ett interkulturellt förhållningssätt!

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär bland annat strävan efter att skapa en lärandemiljö som präglas av ömsesidig nyfikenhet och flerspråkighet; där allas erfarenheter och kunskaper får plats. Även föräldrasamverkan har en viktig roll i detta arbete! Jobba för god kontakt och dialog om skolans arbete samt vårdnadshavares betydelse för elevens skolgång.

– Ta hjälp av Vägledning & stöd!

Språkcentralens Vägledning & stöd erbjuder insatser och stöttning gällande mottagande, organisering och undervisning av nyanlända elever utifrån skolors önskemål och behov. Kontakta oss gärna!

Vidare läsning:

Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Riktlinjer för  arbetet mednyanlända elever i Malmö stads grundskolor

På arabiska- tio tips till förberedelseklass- عشر نصائح  الى المرحلة التمهيدية

ماذا تعتقدون  كيف ينظم الشخص عمل التدريس في الفصل التمهيدي للطلاب القادمين الجدد? نحن في وحدة الدعم والارشاد قمنا بصياغة عشرة نصائح ضمن هذا المجال

                                                                                        وضع الاسس من خلال دراسة الملف الشخصي و(خ د ف) 

خذ جزء من ملفات التعيين المدروسة في الخطوات 1&2 وايضا خطة الدراسة الفردية خ د ف التي   صححت في وحدة الاستقبال موزائيك

استخدم البيانات كي تقسم وقت الطلاب والتدريس او المحاضرات  على التوالي في الفصل او الصف التمهيدي ف ت مع الفصل النظامي بجانب التخطيط لشكل او كيفية الارشاد ومحتوى المادة

                                    نظم اوقات مقابلات ثابته واستخدم كل الموارد 

الطلاب القادمين جدد مسؤلية الجميع! استفد من  الموارد المتاحة: المرشد الدراسي , مدرس اللغة الام , مدرس المادة , مدرس اللغة السويدية للمهاجرين , موظف مركز النشاط الترفيهي , وكل الموظفين التربويين في المدرسة.

خصص وقتا ثابتا ومتكررا للمحادثات للمادة العلمية وخطط الاشراف المستقبلي  لجميع الموظفين المعنين. المرونة والتعاون هي المفتاح او الكلمات الدالة للحصول غلى يوم دراسي مجزي متماسك.

                                                                               ادعم التعاون بين القصل التمهيدي والفصل النظام

كل حاجة فردية للطالب تحدد الى اي مدى سوف يدرس الطالب في المرحلة التمهيدية. فكر في ان هذه مرحلة تكميلية وقتية والطالب يجب ان يكون منتسب بالصف ويشارك جزئيا في الدراسة النظامية. في ف ت الدراسي يكون التركيز على تطوير لغة الطالب مثلها مثل المعلومات في باقي المواد العلمية الدراسية بالتاكيد والاهمية بشكل متوازي

كلا من مدرس مادة اللغة السويدية للمهاجرين ومدرسي باقي المواد يجب ان يكونوا مشاركين في تعلم الطالب. كلا من جدول الطالب والمدرس يلعب دور في حصول هذا التعاون.

فكر بطرق واساليب التدريس 

اخلق روتين وهيكلية عمل واضحين في كلا الفصلين التمهيدي والنظامي, انظر الى التدريس هو تطوير مهارات الطالب العلمية واللغوية. التحديات او المعلومات المعرفية الصعبة , فهم الطالب المسبق , تعدد الوسائط , الطرق التربوية , التفاعل الغزير واستخدام كل لغات الطلاب هي اجزاء مهمة لخلق تدريس مناسب.

اعمل بمشروع ضمن اطر المادة 

أن العمل في مشروع ضمن اطار المادة بشكل عام يجذب ويحفز الطلاب في المرحلتين النظامية والتمهيدية ف ت ويسهل التعاون والتواصل بين اشكال المراحل الدراسية.

عمل المشروع يعطي الطلاب امكانية ان يدرسوا مسالة ما من اوجه متعددة , وهذا يساهم لصورة تامة اكبر وخطوط مشتركة اوضح بين المواد الدراسية ويسهل تعاون التدريسيين.

                                                                         اعطي المرشد او المشرف الدراسي ومدرس لغة الام دور هام! 

اجري اتصال مبكر بين المرشد الدراسي ومدرس لغة الام. لاحظ ان مدرس المرحلة التمهيدية , ومدرس المادة والمشرف الدراسي يملا استمارة التخطيط الدراسي حتى تضع اهداف قصيرة وبعيدة المدى للارشاد الدراسي وتنطلق من الجوانب القوية للطالب والجوانب المتطورة لديه. دقق في الجدول وافحص المكان حتى تحصل غلى ارشاد فعال . اعمل لان يكون التدريس لمادة السويدي واللغة الام متفاربين لبعضهما.

                          !فكر بعمق بمؤهلاتكم التقنية كيف تسهل العمل

استخدم الفصل الدراسي بالجوجل حتى يسهل التخطيط المشترك ومشاركة المواد التدريسيين والمرشدين الدراسيين المعنيين. حتى الطلاب واولياء الامورالراغبين يحفزون لان يكونوا متابعين العمل في الصف الدراسي في الجوجل ويتمكنون ايضا من ترجمتها من خلال مترجم الجوجل.  ايقون ادخال الكلمات او المترجم (انتوورد اب) يقرا  النصوص بعدة لغات. كلا من المدرسة والطلاب يكون لديهم معلومات تفعيل الى خدمات المواد التعليمية المحملة ويمكن ان الاستماع  المواد التعليمية بعدة لغات.

                                                                                       دع اثاث الصف يلعب دورا

فكر كيف تنظم اثاث الصف لجعل المجموعة متفاعلة. اعمل بشكل فردي وزوجي , دع الهدف والغرض لكل درس ومجال العمل يكونان واضحين ومرئيين في الفصل الدراسي حبذا بعدة لغات. تسهل يوم الطالب من خلال مثلا الجدول والاوفات والارشاد الدراسي كجزء طبيعي من غرقة الصف.

حتى تخلق بيئة عمل هادئة ينبغي ان يكون المواد, الالواح التعليم الالكترنية والحاسبات او الحاسب المحمول متوفرة تحت اليد.

                                                                                          اعمل بنهج متعدد الثفافات 

نهج متعدد الثفافات يعني من بين الاشياء الكفاح من اجل خلق بيئة تعليمية تعطي انطباع للفضول المتبادل وتعدد اللغات حيث هناك يوجد مكان لكل خبراتهم ومعلموماتهم حتى تعاون اولياء اولياء الامور يكون له دور مهم في هذا الاطار! اعمل من اجل تواصل وحوار جيد حول عمل المدرسة واهمية دور اولياء في تعليم ابنائهم.

                                                                                        يمكنك الحصول على المساعدة من الارشاد والدعم 

مركز اللغة للارشاد والدعم يقدم خدمات واسناد متعلق بالاستقبال, التنظيم والتدريس للطلاب القادمين الجدد انطلاقا من رغبة وحاجة المدرسة سرورنا ان تتصل علينا.

ترجمة : هناء عبد الحسين

لقراءة معمقة

Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever,

Riktlinjer för  arbetet med nyanlända elever i Malmö stads grundskolor

johanna.soderlund@malmo.se