Arbetsdag i Måryd

Barn tittar med lupp på mossa.
Foto: © Malmö stad /Linus Brorsson

Vid ett tillfälle per termin åker jag och Birger Emanuelsson ut med två förskolebussar till besöksmål som vi vill titta lite närmare på. Denna gången träffade vi Rolf och Almviks förskola i Måryd. Det tar ca 45 minuter att köra från Malmö. På Pedagogiska kartor kan man se vilka besöksmål som personalen på förskolebussarna tycker är värda ett besök. På sikt ska alla besöksmålen ha någon aktivitet kopplad till sig, men i dagsläget finns det övningar vid Järavallen och Måryd.

Detta var en dag att prova på lite gamla och lite nya aktiviteter. Vi arbetade med 4 aktiviteter, stationer. De fyra grupperna roterade så att alla fick prova på allting.

Vid en station byggde barnen kojor. Det finns gott om material, slanor, för att kunna bygga sina egna kojor eller fortsätta på vad någon annan har byggt.

Att hantera en lupp är inte alltid lätt. Vilken sida ska vändas ner mot det som man ska se, om man vill se det förstorat? Det finns gott om mossa som får ett helt annat uttryck när man tittar på den genom lupp. Det finns utrymme att lägga märke till det lilla.

Hand håller upp lupp.
Foto: © Malmö stad /Linus Brorsson

Vi testade för oss en ny aktivitet, att dämma upp en bäck. Det var en upplevelse att till slut kunna gå över bäcken av den lilla bro som blivit, men lite hjälp…

Bäck rinner genom stockar och stenar i skog.

Det som var svårast att få syn på vad småkrypen i dammen. Det finns flera dammar i Måryd som är bra att håva i, men när vi var där så var det rätt kallt och det var inte många aktiva djur i vattnet. Här hittar du bildmaterialet och instruktionen som vi använde oss av.

Bilder och redskap för att håva står vid vattenbryn.
Foto: © Malmö stad /Eva Hörnblad