ASL-nyfikna pedagoger från Island besökte Kommunikationsskolan

Elev skriver text om hösten på datorn.

Den 24 september besökte pedagoger från Klettaskóla på Island en av kommunikationsklasserna som finns på Söderkullaskolan. Pedagogerna var särskilt intresserade av att titta på ”Att Skriva sig Till Läsning” för elever med funktionsnedsättning.

Klettaskóla i Reykjavik är en skola för elever med särskilda behov. Skolans elever kommer från hela Island. Klettaskóla har även i uppdrag att ge råd till myndigheter och andra grundskolor på Island.

Det är en större grupp pedagoger från Klettaskóla som under tre dagar besöker skolor i Sverige och Danmark med stöd från Erasmus. Syftet med resan var att studera metoder för språkundervisning, läs- och skrivlärande samt teknisk utrustning.

Skrivande om hösten

Det var tre lärare från Klettaskóla som besökte Margaretha Gustavssons kommunikationsklass som går i årskurs 2. Där fick de ta del av elevernas textskapande på dator. Men före skrivandet samtalade klassen om årstider och höstord. Upplevelser och muntlig bearbetning är ett viktigt förberedande arbete före elevernas skrivande. Barnens uppgift för dagen var att skriva ord och korta meningar om hösten. Eleverna använder sig av talande tangentbord och talsyntes som stöd när de skriver. Ibland skriver de i par, ibland enskilt. När texterna var klara gjordes det en pappersutskrift, texten klipptes ut och klistrades sedan fast i årstidshjulet som hängde på väggen utanför klassrummet.

Fyra personer står vid varandra.
Kristin Guðjónsdóttir, Kolbrún Petra Sævarsdóttir och Helga Garðarsdóttir från Klettaskóla i Reykjavik tillsammans med Margaretha Gustavsson, Kommunikationsskolan, Malmö.

Språkutveckling i tal och skrift

Datorn har sedan länge varit ett självklart verktyg i kommunikationsklasserna. När Margaretha läste specialpedagogik fick hon ta del av den norska professorn Bente Eriksen Hagtvets forskning kring språkutveckling i tal och skrift. Några år senare lyssnade hon på en föreläsning med Arne Trageton om ’Att Skriva sig till Läsning. Margaretha och hennes kollegor har också deltagit i aktiviteter som har erbjudits genom ”ASL i Malmö stad”. Margaretha berättar att eleverna i de flesta fall lär sig bokstäver snabbare genom textskapande på dator än på det traditionella sättet.

Texter och bilder uppklistrade.
Eleverna har skrivit en bok om sina upplevelser av Kärnan i Helsingborg.

Det gavs också möjlighet för de isländska besökarna att samtala med några av Margarethas kollegor på Kommunikationsskolan. I Kommunikationsskolan går elever som har grav språkstörning. I åk 1-3 består klasserna av 6 – 8 elever. I varje klass finns en lärare och en assistent. Lärarna följer den vanliga läroplanen för grundskolan, dvs Lgr 11. Kommunikationsskolan har nio klasser i åk 1-9 på Söderkullaskolan. Det finns även kommunikationsklasser för åk 1-6 på Segevångsskolan. Kommunikationsskolans elever kommer från hela Malmö.

Människor sitter runt bord och samtalar.

 

 

 

Charlotte Christoffersen
ciceron och samordnare ASL i Malmö stad
Pedagogisk Inspiration Malmö