Åtagandeplanen – bara en vision?

Ewa-Lotta Benndoff och Sanna Sjöstrand.

Åtagandeplanen – är den en vision eller ett konkret hjälpmedel som leder till att verksamheten i skolan utvecklas?
Till den senaste träffen skulle vi ta med den egna skolans åtagandeplan. En analys av åtagandeplanen kommer att vara vårt fokus den närmaste tiden. Vår fundering är hur relevant åtagandeplanen är för den dagliga verksamheten i skolan? Hur implemementerad är den i varje pedagog? Varför har skolan valt just de områden som skolan har valt?
Under några veckor kommer  “Skolledarskap i sikte”  få inspireras av och granska olika åtagandeplaner runt om i Malmö. På olika sätt kommer vi att problematisera åtagandeplanen. Vilka är för och nackdelarna med de områden som skolan har valt att ha med i sin åtagandeplan. Vilka orsaker ligger bakom de valda områdena? Vi kommer att göra en analys som vi kommer att koppla till den litteratur vi läser så att vi har en vetenskaplig grund.
Det här ger oss möjlighet att fortsätta bygga grunden till vårt framtida ledarskap, vår ledarvision.