Åtagandeplanen – hjärtat i verksamheten

Ewa-Lotta Benndoff och Sanna Sjöstrand.

Under de senaste veckorna har vi levt med åtagandeplanen som begrepp. Vi har analyserat, diskuterat och kopplat våra nya kunskaper om skolans struktur, kultur och ledarskap till litteratur. Vi inser att åtagandeplanen är det som ska leda hela verksamheten framåt och att det därför är nödvändigt att identifiera det skolan verkligen behöver bli bättre på för att vi ska få varje elevs bästa skola.
Frågan är hur vi väljer åtaganden? Väljer vi åtagande som vi redan är bra på eller väljer vi åtaganden som utvecklar verksamheten? Väljer vi åtaganden som är lätta att utvärdera och följa upp istället för att titta på verksamheten och titta på vad som verkligen krävs för att kunna utveckla den?
Vi har även konfronterats med tankar och funderingar om vilket syfte en åtagandeplan har. Är högre måluppfyllelse och studiero bra åtaganden? Är detta inte något som är en självklarhet att arbeta med på alla skolor? Vilka åtaganden är de bästa för att skapa förutsättningar för varje elevs bästa skola? För det måste väl vara det som är syftet med åtagandeplanen? Att tydliggöra och synliggöra skolans utvecklingsområden för att skapa varje elevs bästa skola.
Det är inte bara valet av åtagande som är betydelsefullt. Valet av aktiviteter och organisationen kring hur allt ska utföras, kollegialt, är minst lika väsentligt. Efter att ha djupgranskat ett antal åtagandeplaner från skolor i Malmö stad (och kopplat våra granskningar till litteraturen) är det några begrepp som sticker ut som förutsättningar för en lyckad åtagandeplan: HELHET, DELAKTIGHET OCH SAMSYN.
HELHET för att det är nödvändigt att se till hela skolans behov. Hur skapar skolan förutsättningar för varje elevs bästa skola?
DELAKTIGHET för att det är väsentligt att personal och elever är med och utformar planen så att alla vet vad som är målet och att alla vill lyckas.
SAMSYN så att alla vet vilken väg vi ska ta och varför, att vi håller fokus på det vi har bestämt.
Slutligen är det av största vikt att vi frågar oss hur vårt nya agerande påverkar de resultat vi anser är viktiga för våra elever och lärare. Utan detta finns det en risk att vi fastnar i åtaganden som inte utmanar verksamheten utan istället skönmålar den för att slippa stå till svars för blottade svagheter.
Vi inser, att med åtagandeplanen, har vi hittat hjärtat i vår ledarvision.