Att arbeta med systematiska undersökningar i biologi: Inventering av damm

Bilder ligger på gräset samtidigt som en håv ligger vid sidan.

I vissa dammar finns det hur mycket djurliv som helst. Varför är det så? Finns det många av en sort? Hur andas de? Vem äter vem? 

Undervisningen i biologi ska bidra till att  eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. För att kunna göra detta ska eleverna ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Med den kunskapen kan de i samtalen och texterna använda biologins begrepp och förklara biologiska samband i naturen.

Detta är något vi vet, men hur skulle ett lektionsmaterial kunna utformas som möter detta? Vilket stöd behöver lärare om vilka djur som lever i en damm? Hur kan man få in ett språkutvecklande arbetssätt och använda sig av de praktiska moment som håvningen är och den kunskap som det ger?

Under tidig vår började vi, jag, Birger Emanuelsson (naturpedagog på Pedagogisk Inspiration) och Christopher Häll (förstelärare på Kryddgårdsskolan), diskutera hur vi uppfattar att skolan brukar arbeta med systematiska undersökningar i fält när det gäller biologi. Arbetar man med rätt saker i skolan? Tar man tillvara tillfället? Är det man gör utvärderingsbart? Detta är bara några av de frågor som vi funderade över och kom snabbt fram till att genomföra en planerad undersökning som t.ex. håvning kanske klassen gör en gång per år, men sedan stannar det vid det.

Tillsammans med elevernas feedback har vi arbetat fram ett lektionsmaterial som ska förbereda eleverna för arbetet i fält, men också ta vara på och omsätta den kunskap som de får med sig. Inte minst finns det ett bildmaterial av de vanligaste djuren i sötvattensdamm.

Den 11 september eller den 15 september finns det möjligheter för pedagoger i Malmö Stad att träffas, ta del av och diskutera materialet. Det blir mycket praktiskt arbete där vi håvar i Torup. Anmälan sker via Pedagog Malmös Kalendarium.

Lektionsmaterialet innehåller pedagogisk planering, lärarhandledning och övningar och finns att hitta hämta här:  Håva i damm

Tecknat vattenbi.
Vattenbi, illustrerad av Birger Emanuelsson