Att bana väg för en digitaliserad skola

Anne i konfrenslokal.

Elevers kreativitet och kunskap underlättar vägen till en digitaliserad undervisning i dagens skola. Professor Anne Bamford från International Research Agency och Education Commission i London var tydlig i sin ståndpunkt när hon föreläste i Malmö.

– Skolan idag står inför ett betydelsefullt behov av förändring där många av skolämnena behöver en ny design, säger hon.

Anne Bamford ser inte sig själv som särskilt digital men menar att det inte är en nödvändighet för att bedriva en digital undervisning. Hon lyfter eleverna som inspirationskälla till en digitaliserad undervisning och menar att det är i deras kunskap och behov som lärare kan börja.

– Vi underskattar många gånger vad elever kan. De ser saker ur ett annat perspektiv och det gäller att se signalerna på vad de behöver. Lärare behöver ta ett steg tillbaka och låta eleverna vara en del i ansvaret för att förnya undervisningen.

Lära tillsammans

En digitaliserad undervisning behöver förankras i en kontext som skapar förutsättningar för elever och lärare att lära och utvecklas tillsammans, säger Anne Bamford, och använder en stor våg som en metafor för att prata om digital utveckling.

– Det har länge funnits många signaler på vad som behöver göras och det handlar om att vara vaken för de förändringar som följer med vågen. Jag är till exempel inte intresserad av digitalisering bara för sakens skull. Genom det digitala ska det ske ett lärande och det ska ge eleverna utrymme för att visa sin kreativitet, säger Anne Bamford.

Anne Bamford pratar om ett stort gap mellan det som sker innanför skolan- och det som eleverna gör utanför skolans väggar. Skolämnena har inte förändrats mycket de senaste hundra åren medan elevernas referensramar har.

– För att främja en framtida digital undervisning och ett digitalt förhållningssätt är det viktigt att undersöka vad både eleverna och lärargruppen behöver, säger hon.

Ställa frågor

Vidare menar Anne Bamford om att det är viktigt att säkerställa att skolor har en flexibel organisatorisk struktur som öppnar upp för alla att delta. Skolledning ska stötta ett aktivt samarbete mellan lärargrupper och ge dem tid för reflektion och analys av hur digitaliseringen kan anpassas till skolans kontext.

– Skolan ska kontinuerligt säkerställa att alla elever kan delta och att det sker en utveckling i deras lärande. En betydelsefull fråga är hur elever får visa vad de har lärt sig. Underlättar digitalisering för dem att samarbeta, bidrar det till att de diskuterar mer och tillåter undervisningen dem att pröva något nytt?

Ett digitaliserat klassrum öppnar upp för frågor om påverkan, globalisering och individualisering. Vad är det som kommer att revolutionera undervisningen i ett samhälle där varje svar endast är ett knapptryck bort? Det handlar enligt Anne Bamford mycket om att våga ta risker, ha höga förväntningar och lyfta kreativiteten som en plattform att stå på.

Text: Marina Walker
Foto: Johanna Ravhed