Att koppla till genrer

En naturlig del av vår högläsning av skönlitteratur med förskoleklassen är att vi kopplar läsningen  till genrearbete. Dagligen baseras skolans arbete på olika typer av text och då vinner eleverna på att tidigt rikta in sitt tänkande mot texttyper. Vad är det vi läser nu? – Fantasi? -Nyheter? – Fakta?  (och hur vet vi i så fall att vår fakta stämmer….? Vilken tempus har en faktatext? – Ja, arbetet med genrer är onekligen lätt att spinna vidare på..!). Instruktion skriven på tavla.

När det handlar om skrivande så lyfter vi alltid texttypen inför att vi ska  skriva. Det handlar absolut inte om någon djupdykning ännu, utan mer om att medvetandegöra att det finns olika slags texter samt att använda  genrekunskapen som  ett verktyg. Eleverna i förberedelseklassen har redan producerat en handfull olika texttyper!

Text om att argumentera står på whiteboard.
Vi tränar oss på att ha en åsikt samt att uttrycka den!

En både viktig, kul och kanske ovan sak för en del, är att uttrycka en åsikt och att motivera den. Dessutom är det spännande att lära sig att muntligt diskutera och inte minst att lyssna på kompisen, som kanske tycker helt tvärt om. Text på tavla.

Tabell med beskrivning av olika texter.
Som vanligt är en av mina ledstjärnor Gibbons. Här ur Stärk språket stärk lärandet (2013:101).

Nu kör vi igång igen efter lovet och då kan det passa med återgivande text. Dagen till ära kan det bli fakta om skottdagen också.  Önskar er en bra start på veckan!