”Att man kan tolka olika” — Ett följeforskningsprojekt om kursen Re:flex

Framsida till rapporten
Framsida till rapporten "Att man kan tolka olika"
Denna forskningsrapport är ett resultat av den följeforskning som genomfördes i samband med att Grundskoleförvaltning introducerade kulturkursen Re:flex för lärare i Malmö stad.

Syftet med kursen Re:flex är att skolpersonal ska få kunskap om olika kulturaktörer och institutioner och erfarenhet av att möta olika konst- och kulturuttryck. Kursdeltagarna ska också få möjlighet att träna sig i att leda reflekterande samtal kring konst med elever och att pröva olika didaktiska verktyg. Genom detta kan förutsättningar skapas för fördjupade konstnärliga upplevelser – och ett fortsatt estetiskt lärande i klassrummet.

Rapporten är ett samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle och Grundskoleförvaltningen och Pedagogisk inspiration Malmö. Följeforskningen innehåller både utvärderande och forskande moment och bygger på observationer från kurstillfällena samt intervjuer av kursdeltagare. Svaren har sedan analyserats i relation till aktuell forskning inom fältet kultur och skola.

Läs mer om texten på Region Skånes sidor om kulturverksamhet här.
https://utveckling.skane.se/publikationer/kulturutveckling/att-man-kan-tolka-olika—ett-foljeforskningsprojekt-om-kursen-reflex/?highlight=att+man+kan+tolka+olika

Tillbaka till Forskning och utveckling i samverkan