Att tillsammans våga möta det svåra

Att vara rädd för det svåra är naturligt, men ju mer kunskaper du har om hur du kan hantera det svåra desto lättare är det att bemöta det som uppkommer – i livet, i klassrummet och med elever. 

Skolan har många uppdrag och ett av dem är att träna eleverna i att skilja på känslor och fakta och att se situationer utifrån olika perspektiv. Det gäller även det svåra. Detta tränas genom att eleverna blir utmanade i att problematisera, jämföra, nyansera och vara utförliga i sina resonemang. Det är kunskaper som går att applicera på individens okränkbarhet, de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Men för att få eleverna dit måste vi som arbetar med eleverna i skolan veta hur vi skall bemöta det som kommer. Vi får inte vara rädda för att ta i det svåra.

“Måste du ta upp det där i klassrummet igen? Är det inte onödigt? Det blir ju bara konflikter”. 

Citatet ovan fick jag till mig då det återigen hade hettat till i klassrummet under en lektion i historia. Vi hade hamnat i Israel-Palestinakonflikten och då lektionen var över var i stort sett alla elever oense och mitt i detta stod jag, smått frustrerad, men ändå bestämd över att vi aldrig får backa från att beröra och bemöta det som är svårt.

Det slog mig att det oftast var i SO-ämnena – historia, religion och samhällskunskap –  som vi mötte det svåra, vilket också bekräftades av mina ämneskollegor.  Varför var det så? Duckade alla andra, vågade man inte ta i det eller handlade det om att det i ovanstående ämnen redan fanns tydliga ingångar till det svåra och att det därför inte gick att undvika? Det jag tänkte, tillsammans med mina ämneskollegor, var att vi behövde en stabilare och bredare kunskapsgrund att stå på, då i form av fortbildning i att bemöta just det svåra. För får vi inte verktygen kommer vi aldrig våga bemöta det.

Vikten av relevant fortbildning

Via ett av våra fackförbund gavs det ett tillfälle att få vara med på en workshop “Med myter som vapen” om konspirationsteorier och hur dessa kan bemötas, vilken hölls av Expo. Vi var några som anmälde oss, gick iväg och deltog. Workshopen var oerhört givande. Tänk om vi kunde få alla våra kollegor på skolan att få ta del av detta, så att vi alla vågade/orkade bemöta det svåra, att alla får möjlighet att träna på att skilja på känslor och fakta och hur det kan bemötas på bästa sätt. En gedigen fortbildning på bred front.

Det är dyrt med externa föreläsare. Helst skall vi ha kollegialt lärande där vi skall utbilda varandra. Det blir billigare då. Men tanken hängde kvar; skulle det här med gedigen fortbildning på bred front gå att lösa? Fanns det pengar att söka? 

Malmö stads rapport om antisemitism

Mitt i detta kom “Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rapport om antisemitism och det judiska minoritetsskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning” ut. Rapporten är författad av Mirjam Katzin och den belyser ett av Malmö Stads tre prioriterade områden som är just antisemitism. I skriften står följande citat som bekräftade behovet vi var inne på – gedigen fortbildning för kollegor på bred front:

“Resultatet visar att det ofta saknas tillräckliga förutsättningar och förkunskaper hos skolpersonal för att arbeta mot antisemitism. För att förebygga rasism och antisemitism är en ökad kunskapsnivå central. Detta gäller i första hand lärare och annan skolpersonal och i andra hand eleverna. Slutsatsen är att det behövs kunskap och utbildning i demokrati, rättigheter, antirasism och specifika frågor om antisemitism, konspirationsteorier, Israel/Palestina och de nationella minoriteterna.” Mirjam Katzin

Tidsplan, mål och framtid

Samfond 4 kom på tal. En ansökan skickades in 2019 och målet var att äska pengar till Expo-föreläsning för hela kollegiet samt en studieresa till Krakow, Auschwitz-Birkenau för ämneslaget. Pengar beviljades, men betalades aldrig ut då pandemin satte fart och skolan även hamnade i en turbulent flytt. 

2021 samlade vi oss på nytt och skickade in en ny ansökan med samma mål; gedigen fortbildning på bred front och studieresa för ämnesgruppen. Ansökan godtogs och nu kunde planeringen börja. Föreläsningen med Expo planerades in, utställningen “Auschwitz – Not long ago. Not far away” bokades för all personal och alla elever på skolan och planer för att komma iväg på resa med ämneslaget och ytterligare kollegor började ta form. 

Även en tidsplan strukturerades upp och det är utifrån denna plan som våra bloggar växer fram. I bloggarna får du som läsare följa vår resa om hur vi tillsammans på Universitetsholmens gymnasium (UH) och Malmö Lärlingscenter (MLC) har arbetat och fortfarande arbetar för att stärka vårt kollegium. Detta genom gedigen fortbildning på bred front där alla skall få redskap för att kunna våga möta det svåra: