Bakade Skulpturer

Pusselbit där det står Varje elevs bästa skola.
Vilket sammanhang saker hamnar i är avgörande för hur de tolkas och vilken innebörd de får.

Genom att främmandegöra både material och dess funktion kan man hitta nya vägar för att lära sig, menar Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, som förespråkar estetiska och kreativa läroprocesser.

Händer kramar lera i bunke.

 

Även här blir materialet som vanligtvis förknippas med ett ämne som hemkunskap, ett medium för att upptäcka nya saker. Trolldeg används kanske mest i de lägre årskursen men hur blir det när det något underskattade materialet kommer i händerna på lite äldre elever och i en ny kontext?

Efter en kort presentation av min konst var det dags för eleverna att börja knåda sina skulpturer. Jag hade några av mina skulpturer som exempel och visa av eleverna använde dem som stansar vid tillverkning av sina. Ett oväntat initiativ som gav konstverken ytterligare en dimension.

Händer formar lera.Händer formar lera.

Händer formar lera.
Skulpturer av lera ligger på plåt.

 

 

Så var det dags fler elever att göra experimentet om det taktila sinnet och sen var det dags att börja baka skulpturer. Det knådades ordentligt, hela händerna arbetade, det var klibbigt och ibland svårt att få till den rätta konsistensen.

 

Elever får känna olika skaer med hjälp av föremål.

 

Elever känner på former av lera.

 

Elever knådar i bunkar.

 

Lerklump med fingeravtryck.

 

Elever jobbar med lera.

 

Älg i lera.

 

 

Lerfigurer.

 

Se även tidigare inlägg:

Rullande Mattor:  https://pedagog.malmo.se/2016/04/27/rullande-mattor/

Det Taktila Lärandet:  https://pedagog.malmo.se/2016/04/19/det-taktila-larandet/