Bedömning i matematikklassrum

Lisa Björklund föreläser.
Bedömning i matematikklassrum - för elevers engagemang och lärande.

FoU Malmö- utbildning har under våren anordnat två utbildningstillfällen på temat Bedömning i matematikklassrum. Matematiklärare från hela Malmö deltog. Vid första tillfället såg vi tillsammans en inspelad föreläsning av Lisa Björklund Boistrup från Stockholms universitet. Föreläsningen utgick från hennes avhandling Assessment discourses in mathematics classrooms: A multimodal socialsemiotic study.

Lisa Björklund föreläser.

Vid andra träffen var Lisa på plats och berättade bland annat om sin pågående forskning.  Lärarna hade i förväg skrivit frågor till Lisa, vilka utgjorde en stor del av eftermiddagens träff om bedömning. En mycket intressant och inspirerande eftermiddag!

Ni hittar den filmade föreläsningen med Lisa Björklund Boistrup här:

http://matematikutvecklare.ncm.gu.se/?q=node/165

Filmen finns längst ner på sidan.

Filmen är ett utmärkt underlag för diskussioner om bedömning i matematik, så se den gärna tillsammans med era kollegor!

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö