Berätta din historia!

Målat moln.

Man i kostym håller hand för ögonen och håller en guldig mask i handen. “Det finns de som säger att Malmö är ett hopplöst case, men då har de inte varit i Malmö, då har de inte träffat Malmös unga. Malmö är världen i miniatyr och här finns potential om man kan omvandla den till något positivt”. Så säger Daniel Sachs som tillsammans med Luciano Astudillo är grundare av stiftelsen Framtidsgenerationen och som bjudit hit en teaterensemble från Schaubühne Berlin.

 I Malmö, liksom överallt i världen, lever olika kulturer, befolkningsgrupper sida vid sida. Malmö är globalt, mångfasetterat, spännande men inte konfliktfritt. Medierna målar upp en mörk bild av Malmö och om den bilden är sann är det dags att göra något åt den.

De aktiva i Framtidsgenerationen oroades över situationen i Malmö och i samhället i stort. De ville ge Malmös unga tillfälle att diskutera sin framtid,att göra sina röster hörda.Tanken var att föreställningen The third generation, som spelades på Hipp sista veckan oktober, skulle utgöra grunden för diskussioner om hur unga kan förverkliga sina drömmar och  påverka sina liv.

Hur kan vi hjälpa ungdomar idag att göra sig fria från fördomar och nationell skuld, så att det blir möjligt för människor med olika bakgrund och olika historia att samexistera?

 

Att berätta sin historia

Malmö har en ung befolkning, hälften av stadens invånare är under 35 Målat moln.år. Konflikter finns både hos unga och gamla, men många av de meningsskiljaktigheter som kommer i dagen har de unga ärvt från tidigare generationer. Unga idag måste skapa sin egen identitet. Det kan man göra genom att berätta sin historia och utifrån den förstå och forma en bild av sig själv. Berättandet är ett sätt att bearbeta och att klargöra.

I teaterföreställningen berättar tio unga människor sin historia.  Produktionen är frukten av en process som skådespelarna i ensemblen genomgått tillsammans med den israeliska dramatikern Yael Ronen. Ensemblen består av fyra tyskar, fyra israeler och två palestinier som förenas i problematiken kring Tyskland, Israel och Palestina och dess  historia. Skådespelarna använder sina egna namn och utgår från sin egen bakgrund. Vitt skilda livsöden rullas upp. Det är tysken vars farfar var naziofficer. Det är den palestinska kvinnan vars familj drabbats hårt av israeliska bombräder. Det är judiska ungdomar med farföräldrar som utplånats under Förintelsen. De tillhör alla Den tredje Generationen. De historiska händelser som två generationer tillbaka utspelade sig i dessa länder ger avtryck än  i vår tid.

 

Teater som väcker frågor

Föreställningen sågs av många gymnasieelever under gästspelet på Hipp i Malmö och passar verkligen mycket bra att ha som utgångspunkt för diskussioner om identitet. Vår historia är ju en del av vår identitet och under skådespelets gång väcks många tankar kring det arv vi bär med oss från tidigare generationer och som format oss till de vi är idag.

Jag tror att eleverna kan känna igen sig själva i skådespelarnas öden. Det kan bli ett sätt för dem att distansera sig från sig själva och bli medvetna om hur vi alla putsar på vår egen självbild. Det är nämligen det som sker genom hela föreställningen. Skådespelarna visar oss i Rött fotavtryck bland svarta skoavtryck.våldsamma gräl, i burlesk humor och i talande tystnad hur de vill bli sedda. Men vi blir också varse om hur olika syn man kan ha på samma händelse. Att ingen människa har patent på sanningen. Det blir tydligt för oss att tillvaron har mer än en dimension.

– Allt är blandat säger en av skådespelarna. Det går inte att säga vem som jude och vem som är arab. Och vem är egentligen offer och vem är förrövare? Vem är god och vem är ond? Livet är mer komplext än så.

 

The third generation är startskott och inspirationskälla för det stora projekt som Framtidsgenerationen driver tillsammans med Malmö stadsteater. Hösten 2014 sätts föreställningen Malmö – the true story upp på Hipps scen. Den kommer att grunda sig på ungas berättelser om sig själva. Unga malmöbor mellan 14 och 18 år kan bidra.

För de skolor som inte har sett förställningen finns tillfälle att se en filmad version på Play Kultur, från den 22/11.

Foton: Colourbox