Besök på en lantgård

Elever står vid höbalar och gör sig redo att mata kossor.

Det här heter vete och det där är korn, säger Christer som är lantbrukare på gården. En av eleverna i språkintroduktionsklassen fyller snabbt i på arabiska. En annan fyller i vad det heter på dari.

Elever står vid höbalar och gör sig redo att mata kossor.

Christer tar emot oss på sin gård utanför Arrie, söder om Malmö. Innan besöket har Fredrik som är lärare gått igenom i klassrummet olika djur och växter som kan finnas på gården. Katterna ges dock störst uppmärksamhet. De kråmar sig och njuter av det överväldigande intresset hos dagens besökare.

De håller möss borta ur ladan, medger Christer.

Förmiddagsbesöket är ett bra tillfälle att ta ut undervisningen från klassrummet tycker läraren Fredrik.

För dessa elever som nyligen flyttat till Sverige och Malmö är det annars svårt att komma i kontakt med landsbygden. Lantgårdsbesöket blir ett tillfälle att bilda begrepp av ord som stängsel, sockerbeta och ko.

Under hösten åker många malmöklasser från både gymnasiet och grundskolan ut till lantgårdar i närheten av Malmö. Det genomförs genom ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund, Malmö Naturskola och Djurskyddet Malmö.