Bin, burkar och att be om svar – Malmö delar

Bilder för att visa ekosystemet. Träd, sol och moln
I kalla klimat som vårt slutar honungsbina att flyga när temperaturen är cirka 10 grader, så ännu ett tag pågår insamlingen av nektar och binas stora insats i ekosystemet. Att göra ett slutet kretslopp i en burk är ett spännande sätt att prata om ekosystemet och sättet vi ställer frågor påverkar både svar och tankar. Varför samlar bina nektar? Varför är himlen blå? Vad händer om….? Den här veckan ägnar vi åt NO och resurser som lockar till tankar.

Honung – en fantastisk biprodukt 

Binas jobb är en oerhört viktig ekosystemtjänst. Utan bina hade väldigt många av våra livsmedel saknats.

Under arbetet med ”Honung- en fantastisk biprodukt” kommer ni under fyra lektioner att lära er om binas insamling av nektar, hur man skördar honungen från bina, hur honungen är sammansatt och olika (gamla och nya) användningsområden för honung.

Ekoburk 

I detta arbetsområde beskrivs fyra biologilektioner kring ekologi. Övningarna görs med fördel utomhus. Eleverna kommer att få göra ekoburkar, dramatisera fotosyntesen samt tillverka bladpress och regnmätare. 

Produktiva NO-frågor 

Produktiva NO-frågor är ett resursmaterial som försöker visa hur man som lärare, genom att ställa rätt sorts frågor, får eleverna att undersöka mer. Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter, mer undersökningar och experimenterande samt till resultat. 

Passa på och utnyttja sensommarvärmen och NO – undervisning utomhus! Fler resurser kring ämnet hittar ni såklart på Malmö delars framsida.

Annika och Lena / Redaktörer på Malmö delar