Demokrativäktare iväg på hågkomstresa

Barngrupp håller upp kort där det står Allas lika värde

Få förunnat ha fått möjligheten att åka iväg tillsammans med 70 demokrativäktare från sju olika skolor i Malmö till Förintelsens platser. Vi har kunnat rusta oss i kampen för demokrati och alla människors lika värde i Sverige. Vi gjorde en resa tillbaka i tiden, för att försvara samtiden och framtiden.

Det är vårt sista besök på en av de Förintelsens platser där judar och romer systematiskt identifierades, segregerades, koncentrerades, deporterades och förintades i Krakow, Polen.

Lena Jersenius, SKMA, budskap till oss vid vår sista studiedag på en av Förintelsens platser är; att vi skall minnas vår historia och våga berätta vidare om och hylla offren för en av historiens mest systematiska folkmord. Den nazistiska rasideologiska hierarkin genomsyrade samhället och kunde därmed utnyttja och förinta allt och alla som avvek från den ”Ariska rasen”.

Bilder från Auschwitz- Birkenau tyst minut och hyllning till Förintelsens offer.

Barn står och håller en tyst minut och hyllning till Förintelsens offer vid monument. Barn står och håller en tyst minut och hyllning till Förintelsens offer vid monument.

En hågkomstresa till Förintelsens platser med elever och skolpersonal från sju högstadieskolor i Malmö gjordes. De skolor som var men är också skolor som deltar i Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde/Ge raismen rött kort; Oxievång, Apelgård, Fågelbaksskolan, Augustenborgsskolan, Johannesskolan, Toftanässkolan och Sorgenfriskolan.

I samband med att SKMA beviljades statliga medel för att genomföra kostnadsfria utbildningssatsningar om Förintelsen, om antisemitism och rasism historiskt och idag runtom i Sverige, erbjöd Grundskoleförvaltningen i Malmö stad att delta, 21 skolor under 2020, i hågkomstresor till Förintelsens platser i Krakow, Polen. Första gruppen kom iväg i början av mars. Ytterligare 2 grupper á 7 skolor deltar under hösten 2020.
Syftet med utbildningssatsningarna och resorna är att öka deltagande skolornas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer och därmed fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar i samtiden.

Vid urvalet av deltagande elever har eleverna själva fått argumentera för sitt intresse och engagemang för frågor som rör arbete mot rasism och för alla människors lika värde. Eleverna och lärarna förbinder sig att efter avslutad utbildning dela med sig av sina nya kunskaper och erfarenheter i form av föredrag eller utställningar på sina skolor och andra platser inom Malmö.

Den utbildning deltagarna får består av tre grundläggande moment:

• ett två dagar långt förberedande seminarium om Förintelsen

• en fem-sex dagar lång utbildningsresa till Polen med besök i bland annat Krakow och Auschwitz-Birkenau

• ett uppföljande tvådagars seminarium med fokus på samtida fördomar och rasism mot judar, muslimer och romer.

Inför första gruppresan samlar SKMA oss för ett två dagars förberedande seminarium om Förintelsen på Pedagogisk inspiration, Grundskoleförvaltningen Malmö stad.

Vi passade på och frågade skolpersonalen och eleverna från de olika skolorna, innan resan, om vad det är de skall göra, varför de skall det och vad de förväntar sig av resan.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.