Den största vinsten – systematiskt kvalitetsarbete på Mellersta Förstadsskolan del 6

Ulrika Wirgin och Nina Svensson tar en selfie.
Saltsjöbaden den 1 februari 2021,

Den klarblå himlen, de vajande småbåtarna vid bryggan och solen som gör det svårt att inte kisa påminner om en sommar som inte är här än på några månader. Solens skarpa reflexer i den decimeterdjupa snön och den glittrande vikens vatten gör dock känslan av ett djupt andetag minst lika stärkande. Vi har just klivit av pendeltåget där en enda resa från Stockholms innerstad via Fisksätra och ut till Saltsjöbaden illustrerat den stora spännvidd av olika förutsättningar som utgör grunden för hur vi behöver möta och förädla våra elever, deras erfarenheter och kunskaper.

En del i detta kunskapande arbete är att möta just våra elevers behov av lärande och att prioritera rätt processer för genomförande och uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Höstterminen 2017 startade vi, utifrån en sådan behovsbedömning med en stor andel elever som behövde utveckla sin läsförståelse i olika ämnen, vårt lässtrategiprojekt (som vi beskrivit här i bloggen tidigare). Lässtrategiprojektet (LSP) är anledningen till att vi just nu befinner oss i Stockholms utkant. Efter att systematiskt planerat, genomfört och följt upp det med goda resultat är vi här för att mottaga Quality Innovation Award inom kategorin: Education sector innovations (läs mer på: https://www.siq.se/arets-fem-vinnare-av-quality-innovation-award-visar-riktningen-mot-ett-mer-hallbart-samhalle/)

Denna gång har vi valt att i en film berätta om vårt arbete som idag är en väl integrerad del av vår verksamhet och där den stora vinsten är våra elevers förbättrade läsförmåga och därmed ökade möjligheter att tillägna sig ny kunskap! (Klicka på länken nedan om du vill se hur vi gör teori till praktik).

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Författat och filmat av: Ulrika Wirgin & Nina Svensson