Det snackas om…

Gula träpennor är böjda så att de bildar ordet news

Fredagen är kommen och det är dags för Pedagog Malmös redaktion att ta en närmare titt på några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Ny svensk forskning visar att det finns stora skillnader när det kommer till kvalitet mellan svenska skolor. Den största skillnaden är mellan storstads- och landsbygdsskolor.
– Vi talar mycket om storstädernas utanförskapsområden, och att skolan skulle ha de största problemen där. Men det kan vi inte riktigt se. Storstädernas skolor har i genomsnitt bättre kvalitet, kanske för att de organiserar verksamheten olika. Skillnaderna mellan huvudmän tyder på att det spelar roll hur man gör, säger Anna Sjögren, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och en av rapportförfattarna till Lärarnas tidning.

Att assisterande teknik för elever med läs- och skrivsvårigheter kan vara helt avgörande för deras lärande. Men ändå är det många som inte alltid får tillgång till det.
— Tidsbrist är nog den främsta orsaken. Men till viss del också att det inte erbjudits adekvat utbildning till lärarkåren, säger Johanna Kristensson, logoped som arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling i Halmstads kommun till Skolledarna. 

Även hos små förskolebarn är det möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik. Berit Gustafsson pekar på beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet som en stor riskfaktor i sin avhandling med titeln: Identifying Patterns of Emotional and Behavioural Problems in Preschool children: Facilitating Early Detection. 
—  Förskollärare tillhör de som möter de här barnen i vardagen, yrkesgruppen är alltså väldigt viktig för att både upptäcka och ge stöd i barnens vardag. De kan också behöva samverka med BHV för screening av psykisk ohälsa samt för att föräldrarna ska få tidiga insatser, säger Berit Gustafsson till Skolporten.