Det snackas om…

Ordet news skrivet med bokstavsmagneter
Letter magnets NEWS isolated on white

Fredag! Det innebär att det är dags för Pedagog Malmös redaktion att titta närmare på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Antiken blir kvar i grundskolan. Efter den massiva kritiken mot att ta bort antiken ur grundskolans läroplan för historia i grundskolan har Skolverket ändrat sig. 

”Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan i historia”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt nya siffror från SCB ökar mobbningen i skolan. En möjlig förklaring, enligt Robert Thornberg, Linköpings universitet, är att samhället är polariserat och hårdare jämfört med tidigare. Också barn och ungas användande av sociala medier kan vara bidragande till ökningen.

– Traditionell skolmobbning får en förlängning in på nätet. Där är forskningen tydlig – det finns ett samband mellan traditionell skolmobbning och nätmobbning, säger han till TT.

Forskare vid Linköpings universitet har tittat närmare på hur gymnasielever som har svårt att nå kunskapsmålen upplever krav i skolmiljön i relation till deras förutsättningar. Studien visar att de individuella anpassningarna inte är tillräckliga. Läs mer hos Specialpedagogiska myndigheten.

Trender inom skolans värld kommer och går. I en serie har Skolministeriet tittat närmare på några av dessa. Men hur trendkänslig är skolan egentligen? Och vilka krav man kan ställa på pedagogisk forskning? I senaste avsnittet hos Skolministeriet diskuteras just detta.

Och till sist.. Har du funderat över hur normen för kommunikation ser ut hos dig på ditt jobb? Är det muntlig kommunikation som du förväntar dig? Hur fungerar det för de elever som har en alternativ kommunikation? Isabel Olsson, rådgivare på SPSM, ställer frågan: Att få vara delaktig är en förutsättning för lärande så hur ska du förändra undervisningen och göra den mer tillgänglig?

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Du anmäler dig här.