Det snackas om…

Ordet news står på tärningar.

Även om det är lov slutar inte nyheterna om skolan att komma.

Under veckan har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Malmö lagt fram sin budget för 2017. Elever i grundskola och förskola prioriteras och  sex nya förskoleplatser och fjorton nya skolor ska komma till stånd fram till år 2020. Läs om budgeten här.

Men det har också varit mörka rubriker under veckan när föräldrar med barn på Källans förskola har blivit hotade av knarklangare. Förskolans verksamhet har tillfälligt fått flyttas för att föräldrarna ska känna sig säkra. Läs mer om det här.

I veckan har också gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) tagit emot Gymnasieutredningens betänkande ”En gymnasieutbildning för alla”, som innehåller åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Men någon obligatorisk gymnasieskola föreslås inte. Läs mer om förslaget här.

Foto: Colourbox