Det snackas om…

Ordet news bildas av bokstäver på tärningar.

När fredagen är kommen brukar Pedagog Malmö sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått. Denna fredagen är inget undantag.

I veckan har en ny regering presenterats och Anna Ekström har fått uppgiften att vara utbildningsminister. Här kan ni läsa om hur hon ser på sitt uppdrag och om hur det kommer att bli att driva politiska frågor som inte alltid stämmer överens med ens egna åsikter.

Nu har Skolverket fastställt vilken teknik som ska användas vid de digitala nationella proven. Tanken är att skolorna redan nu ska kunna se vilken beredskap de behöver. Läs mer här.

Flera stora kommuner bygger förskolor i strid med Skolverkets rekommendationer kring hur många platser det ska finnas på varje förskoleavdelning. Läs mer i Lärarnas tidnings granskning.