Det viktiga informationsgapet

Tillbaka med nya tag efter lovet har vi  fortsatt arbetet med att läsa och skriva olika genrer. Just nu läser vi sagor. Tack till vår bibliotekarie Magnus som hjälper oss att hitta skönlitteratur på en nivå som fungerar!

Olika häften med kända sagor.
Olika texter skapar en intressant informationsklyfta mellan eleverna.
Uppgift beskriven på tavla.
Vi ska berätta, läsa och lyssna på olika sagor i tvärgrupp.

Det mesta i min undervisning bygger på  den interaktiva didaktik som Gibbons presenterar i sina böcker. Så även detta lektionsupplägg, vilket handlar om att skapa ett viktigt informationsgap mellan eleverna. – Om vi skapar en informationsklyfta tillexempel genom olika texter, så behöver eleverna på riktigt interagera med varandra för att lyckas med uppgiften. Den här gången blev upplägget så att vi först tränade oss varma i kläderna i en liten grupp där alla hade samma saga, för att någon lektion senare först återberätta och sen högläsa för någon som hade läst en annan saga. Informationsklyftan gör det spännande! Man måste lyssna uppmärksamt! Uttalet blir viktigt för att din lyssnare ska förstå. Alla blir snabbt aktiva snabbt när man jobbar med informationsgap.

Text och bild ur saga.
Vi försöker bena upp sagans händelser.

Vi tränade på att sekvensskriva också.

Nu återstår bara att välja ut en saga att högläsa för våra kompisar i förskoleklassen! https://pedagog.malmo.se/2016/02/12/ett-superlyckat-mote-kring-lasning/