Diana naturens väktare – ett lektionspaket i bild på Pedagogiska kartor

Del av statyn Diana i Kungsparken i Malmö.

Nu har det spännande arbetet med att testa lektionsmaterialet i bild om Diana – naturens väktare börjat. Ernst Billgren, som är konstnären bakom verket i Kungsparken, har skapat en komplex skulptur som är inspirerad av myter och sagor från antiken.

Malmö är en stad full av offentliga konstverk som är en utmärkt resurs i bildundervisningen. Anna Silow, lärare på Sofielundsskolan, och jag började under våren 2018 fundera kring hur vi skulle kunna använda oss av en eller flera statyer i staden. Valet landade tillslut på Diana – naturens väktare i Kungsparken.  Arbetet skulle innefatta att eleverna ska uppleva, fundera kring, dokumentera och skulptera. För att säkerställa en korrekt bedömning i bild kontaktade vi Malgorzata Bojkowska, bildlärare på Sakura. Med hennes hjälp kommer materialet att kunna användas i alla årskurser i grundskolan. Nu är vi tre i arbetsgruppen, men kommer också att få respons av Inger Rahm på Örtagårdsskolan.

Vid första anblicken är det en självklar skulptur, men ju mer man tittar och undersöker den ju fler frågor väcker den. Är hjortarna på väg upp ur marken eller sjunker de ner? Vad flyr de ifrån? Varför är djuren staplade på varandra och vad symboliserar de?

Först ut är AST-verksamheten (AutistSpektrumTillstånd) på Örtagårdsskolan att testa lektionsupplägget och ge sin respons. Innan det första besöket har de lyssnat på en nyskriven saga som bygger på antikens myter och som speglas i skulpturens komponenter.

I första hand utarbetas lektionspaketet med AST-verksamheten i åtanke, men kan användas av alla. När det väl är klart kan alla ta del av det färdiga materialet via Pedagogiska kartor, men innan det läggs ut ska det testas i flera elevgrupper och revideras.

 

Kvinna tar på statyn Diana.
Inger Rahm Örtagårdsskolan

Idag finns 13 lektionspaket att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. I foldern Pedagogiska kartor kan du läsa mer om lektionspaketen.