Diana – naturens väktare ett skulpturarbete i åk 4 – 6

Saga om Diana illustrerad med bildstöd.

Ännu ett ämne finns nu representerat i Pedagogiska kartor – bild. Först ut i bildämnet är två lektionspaket som utgår från samma skulptur, Diana naturens väktare i Kungsparken. Ett vänder sig till åk 4 – 6 och det andra till åk 7 – 9.

Vad är bättre inspiration till eget skapande än sagor och upplevelser av en plats, i det här fallet en skulptur. Ernst Billgren har skapat en skulptur med rörelse och många detaljer, inspirerade av myter och sagor från antiken.

I lektionsmaterialet Diana, naturens väktare åk 4 – 6 får eleverna ta del av en nyskriven saga med inspiration av antikens myter. Som stöd finns widgitsymboler utskrivna. Utifrån sagan och besöket av skulpturen ska eleverna sedan skapa en egen skulptur i lera, en skulptur som reflekterar deras upplevelser.

Statyer i park.

Idag finns 23 lektionspaket att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor.