En spännande vecka med Apelgårdsskolans nior (del 1, på Malmö Latin)

Fyra elever sitter runt bord.

Under två lektioner på tisdagen gjorde sig våra nior på Apelgårdsskolan beredda att åka till Malmö Latin och ge respons till ettorna på samhällsprogrammet om de Public Service Announcements de arbetat med.

Malmö Latin-eleverna hade fått fyra olika uppdrag från Miljöförvaltningen att arbeta med kopplade till klimat och hållbar utveckling:

  • Smart textilkonsumtion
  • Cykliga Malmö
  • Befria havet från plast
  • Ät mer grönt

Malmö Latin-eleverna hade sedan förberett tio olika filmer (4-5 min långa) med Apelgårdsskolans elever i åk 9 som målgrupp.

På onsdagsförmiddagen åkte vi med våra nior till Malmö Latin. Efter en gemensam samling delades eleverna in i de grupper som gjort och skulle ge respons till respektive film.

Filmerna var ett ämnesövergripande samarbetsprojekt i NO, SO och engelska (de talade engelska i filmerna).

Eleverna diskuterade filminnehållet, utvärderade arbetet och hann dessutom prata en del om hur det är att gå på gymnasiet jämfört med att att gå i nian.

 

Mycket lärorikt och givande, och vi var tillbaka på Apelgårdsskolan redan före lunch efter en trevlig förmiddag!