Engelska i undervisningen – skriva, prata och läsa

flaggor på rad från engelsktalande länder

Malmö delar ger denna vecka förslag på lektionsupplägg och arbetsområden i ämnet engelska. Såväl dialekter och skrivutveckling som poesi och kreativa övningar finns att inspireras av på framsidan denna vecka!

Engelska Nytt slut på novellen 

Denna uppgift i Engelska 5 på gymnasiet innefattar såväl att läsa som att skriva på engelska. Novellen som lätt importeras till Classroom har ett bortklippt slut. Där slutet borde vara står också instruktionen till eleverna.

Cultural worksheet

Det här är en resurs för dig undervisar i engelska på gymnasiet och som vill låta eleverna träna på att skriva förklarande texter med en progression. Dessutom får de inblick och kunskap om de olika ländernas kultur, historia och geografi.

Regional – dialects

Denna resurs vänder sig till Engelska 5 på gymnasiet och behandlar de regionala dialekterna av engelska språk. Tilldela eleverna var sin dialekt alternativt att några elever gör arbetet tillsammans. 

Hur våra elever blir goda skribenter

Målet med arbetsområdet är att utifrån styrdokumenten, att få eleverna att bli bättre och mer självständiga skribenter i engelska och utveckla deras lärande genom en växelverkan mellan höga förväntningar och ett tydligt lärar- och kamratstöd. Detta görs genom att eleverna stöds i sin förmåga att planera, sätta upp mål, reglera och utvärdera sitt lärande. Eleverna uppmanas och tillåts också att ta intellektuella risker då fokus sätts på lärande istället för att hitta det rätta svaret.  

Installationspoesi ”The Hill We Climb”

För dig som undervisar i engelska finner du här lärarhandledning och uppläsning av ”The Hill We Climb” som framfördes av Amanda Gorman under installationen av USA:s nye president Joe Biden. Här kan ni jobba med poesins kraft att bära ett budskap. Poemet finns såväl nedtecknat som på film.

Vi önskar er en fin vecka! 

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.