Forskningscirkeln Matematik ur ett språkligt och kommunikativt perspektiv

Fem personer sitter runt ett bord fyllt av datorer.
Hur kan man stärka språkutvecklingen i matematik och ge samtalet en större plats? Hur kommer man bort från det tysta individuella räknandet som är så vanligt i våra klassrum?

För ett och ett halvt år sedan påbörjades en forskningscirkel med rubriken ”Matematik ur ett språkligt och kommunikativt perspektiv” där bland annat dessa frågor diskuterade.

Fem personer sitter runt ett bord fyllt av datorer.En forskningscirkel innebär att lärare och forskare tillsammans diskuterar och undersöker frågeställningar utifrån den egna undervisningen. Handledare i forskningscirkeln har varit Eva Riesbeck, universitetslektor på Malmö högskola. I cirkeln har aktuell forskning om matematikundervisning ur ett språkutvecklande perspektiv lästs och diskuterats. Tillsammans med elever har det samtalats och olika aktiviteter och tankar har prövats. I forskningscirkeln har detta sedan diskuterats och analyserats.

Cirkelns deltagare upplever att det har varit mycket intressant att ta del av alla cirkeldeltagares olika upplevelser och resultat eftersom bland annat deltagarna arbetar i olika årskurser och skolformer. Alla deltagare ansåg att denna form av kompetensutveckling varit mycket stimulerande och engagerande. De upplever att de verkligen har utvecklats och gjort en gemensam resa i matematikens värld. Deras rekommendation är, får du möjlighet att delta i en forskningscirkel, så gör det!

Resultatet av forskningscirkeln kommer att presenteras i form av en rapport som publiceras till hösten. Du kommer att hitta den på FoU Malmö-utbildnings hemsida!

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö