Ett förlorat ägg

Tecknad gris och katt.

Veckans animerade kortfilm berättar om polisen Nips, som tillsammans med sin kollega Porkington tar sig an uppgiften att hitta ett kidnappat gåsägg. Engelskan är enkel och lätt att lyssna på och så den är tillgänglig för alla. Bilderna är lekfulla och valet att berätta i form av levande tidningssidor knyter ihop de olika delarna på ett trollbindande sätt.

Glosor och engelska dialekter kan vara en utgångspunkt för denna film, men eftersom atmosfären lockar tankarna till engelsk litteratur, som Conan Doyles Sherlock Holmes, så finns det vägar att fortsätta på om man vill upptäcka mer.