Ett första steg på en ny väg

Man går längs med ett virrvarr av vägar.

Vad gör en administrativ chef? En fråga som kanske många inom grundskoleförvaltningen undrar nu när höstterminen är igång. Efter tre veckor som just administrativ chef på Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan tror jag inte att mitt svar skiljer sig särskilt mycket från den definition som delats internt inom förvaltningen. Frågar du mig om ett år är jag däremot övertygad om att mitt svar är annorlunda och jag är säker på att mina kollegor på våra övriga grundskolor har sina egna svar.

Hur har då mina tre första veckor sett ut? Sannolikt på samma sätt som det är för andra när man är ny på jobbet. Lära känna nya kollegor och sätta sig in i hur verksamheterna fungerar. Utöver detta har jag börjat ta över en del ärenden som gäller fastigheterna. Både Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan har sina punktlistor som ska betas av och det är ett lärande hela vägen. Detta är dessutom lite av anledningen till att jag har hamnat här. Att ta ett kliv från en miljö jag kände väl och var bekant med, till något nytt. Efter nästan 10 års samlande av erfarenheter på Pedagogisk Inspiration (f d Centrum för pedagogisk inspiration och Pedagogiska centralen) i min professionella resväska kände jag att det var dags att se vad jag kan göra med de erfarenheterna.

Under september väntar utbildning i GDPR och introduktionsutbildning i ekonomi för administrativa chefer. Detta tillsammans med den första träffen under rubriken Forum för administrativa chefer är bara inledningen på allt som jag måste lära mig under den närmaste tiden. Utbildningarna ska ge djupare förståelse tillsammans med att de är en del i kravet innan jag kan få behörighet i specifika system. Men för att inte riskera att behöva vänta på något har jag redan avverkat utbildningen för SBA-ombud (SBA = Systematiskt brandskyddsarbete) för att kunna ta över det ansvaret på mina två skolor. Den ena skolan arbetar redan med SBA digital och den andra skolan har den klassiska pärmen. Den pärmens dagar är dock räknade…

Det som är helt nytt för mig är just personalansvar. Jag har varit projektledare tidigare och samordnat arbete, och fördelat uppgifter till kollegor, men det skiljer sig något från vad det innebär att vara chef. Min förhoppning är att jag har lärt mig en hel del av mina chefer på PI tillsammans med att jag har nya kollegor som gärna hjälper mig. Än har jag inte ställt min sista dumma fråga. Däremot försöker jag varje dag att uppfylla målsättningen att ”skapa förutsättningar för rektor att vara pedagogisk ledare.”

Av: Tobias Sonestedt
Bild: Colourbox