Ett skalenligt solsystem

Jorden sett från rymden.

Det är lätt att glömma bort hur små vi egentligen är. Vi tittar upp på solen och många av oss blir glada när värmen når hela vägen fram, men tänker vi på hur gigantisk den egentligen är? Och hur små planeterna är som rör sig runt den?

I denna film får vi se en skalenlig bild av hur vårt solsystem ser ut och hur långt det är mellan planeterna. För att skapa denna modell behövdes en helt tom yta med en diameter på omkring 11 kilometer. Detta sätter även utforskningen av rymden i perspektiv. Människan har varit på månen, och vi har små robotar som kör (har kört) runt på Mars, som också är den planet som det finns planer på att besöka. Nu ligger den förhållandevis nära om man jämför med Neptunus och det är svårt att föreställa sig hur det skulle gå till att skicka en bemannad farkost till utkanten av vårt solsystem.

Nu har ni märkt att Pluto inte är med och orsaken till det är ju att den inte längre räknas som planet och det kan ju också vara en intressant diskussion om man vill utveckla arbetet med solsystemet.