Ett unikt tillfälle för elever att inspireras av elever från hela Skandinavien

Tävlande i First Lego Leauge.
FIRST LEGO League är en världsomspännande tävling med över en kvarts miljon tävlande elever där tävlingsmomenten varje år utgår från ett nytt tema.

De senaste åren har det handlat om vattenförbrukning/användning, rymden och att skapa funktionella samhällen för alla. Temat för 2021 släpps den 12 september. Du kan anmäla dig till tävlingen f o m den 1 april 2021 och ända fram till slutet av september: https://hjernekraft.org/. Regionfinal Skåne är öppen för deltagande lag från hela Skåne med omnejd. 

Genom att arbeta med  FIRST LEGO League får barn och ungdomar uppleva forskning och teknik på ett autentiskt och modernt sätt. De samarbetar kring att hitta innovativa lösningar på riktiga problem. Tävlingen återkommer varje år och vänder sig till barn- och ungdomar mellan 10-16 år. Det finns kategorier även för de yngre barnen ner till 4 år gamla men mer om det längre fram. Genom att anmäla elever i lag till tävlingen stärker du som är deras lagledare/mentor/gruppledare deras innovativa, lustfyllda och meningsfulla lärande samtidigt som du bidrar till att de breddar sina valmöjligheter och kompetens till gymnasiet genom att ge dem en större inblick i vad de tekniska och naturvetenskapliga ämnen innebär och innehåller. FLL är ett fantastiskt sätt för att uppnå både de grundläggande färdigheterna och de högre kunskapskrav inom flera ämnen som naturvetenskap, matematik, svenska, teknik, programmering och många andra ämnen beroende på vad som är årets tema. I FLL får lagmedlemmarna öva på att ingå i ett lag. De får även större förståelse för vad som krävs för att lyckas, vilket är en god förberedelse inför arbetslivet. Här ryms roller som projektledaren, formgivaren, mekanikern, forskaren, fotografen, programmeraren. Hela arbetet genomsyras av att kärnvärden som inkludering, samarbete och kommunikation.

I Skåne har vi haft Regionfinal för FLL sedan 2017 men det har funnits i Skandinavien sedan år 2000.  Att arbeta med FLL innebär att arbeta med verkliga utmaningar och finna lösningar på hur närmiljön kan förbättras/förändras utifrån våra ungas sätt att se på tillvaron. Här får våra unga kontakt med näringsliv och samhället och möjlighet att utveckla tankar/produkter i ett nära samspel med dem. Att arbeta med de processer som ingår i FLL så sätts programmering och teknik inte bara i ett sammanhang för våra unga utan de får också arbeta ämnesövergripande kring teamet där de får verktyg för att påverka och förändra samhälleliga strukturer då de utvecklar sina entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang. 

Idag, måndag 12 april så händer det en enormt spännande sak inom ramen för FLL då det äntligen är dags för Scandinavian Innovation Award (SIA) att gå av stapeln!

SIA är en fristående fortsättning på FLL som uppmärksammar projektdelen i FLL genom att domarna i de olika regionfinalerna nominerar projektideer till SIA som sedan i sin tur granskas av en jury så att det till slut finns 10 projekt kvar som under månaderna som gått har arbetat vidare på sina projektidéer som de ska presentera imorgon inför en ny jury. Hela ceremonin kommer att streamas så alla ni klasslärare kan se den tillsammans med era elever för att få ideer kring hur man kan arbeta med FLL, hur man kan arbeta projektbaserat men också för att få ideer till egna projekt som ni skulle vilja skapa på er skola. SIA arrangeras i samarbete mellan FIRST Scandinavia, Equinor och Morgendagens helter.

Här är länken till ceremonin: facebook.com/firstlegoleague

DAG: 12 april

Tid: 12.00 – 14.00

Imorgon kommer ni att få ta del av lagens intressanta presentationer, underhållande inslag och en spännande prisutdelning.

2020 var det fem skolor som deltog i Regionfinal Skåne och här har ni en kort presentation av Sundsbroskolans projektidé:

Våra elevers projektidé var att skapa en app som ska uppmuntra rörelse. De tog inspiration av spelappar som de redan använder i dagsläget och där man får fler poäng genom att titta på reklam. I deras app skulle rörelse istället för reklam vara det som gjorde att man kom vidare. För att få rörelsen till data så skulle appen vara kopplad till telefonens stegräknare.

Eleverna hade även en tanke om att när man har nått en viss nivå så får man olika rabatter från fik och sportbutiker.De var tveksamma till om snabbmatskedjor skulle få vara med, eftersom att det är ett hälsotema i appen. Det sättet används redan i andra appar som belöning för att spela mer och i detta fallet skulle det istället vara mer rörelse som belönar med rabatter.

Den 27/4 håller vi ett informationsmöte kring FLL 2021 och alla är varmt välkomna att delta som talare, om du vill dela med dig av erfarenheter du har från tidigare år, eller som åhörare om det är så att du är nyfiken på att veta mer om vad FLL är, vad det innebär att vara med och hur du behöver förbereda dig. Denna träff riktar sig till er som varit med tidigare och som vill veta lite mer om årets tema och hur det kommer att bli men också till er som aldrig varit med tidigare med som är nyfikna. Denna träff är digital så ett par dagar före träffen så kommer du att få en möteslänk skickad till dig. Det är därför viktigt att du anger en emailadress du ofta använder när du anmäler dig.

Träffen är den 27/4 2021 klockan 15.00 – 16.15.

Anmäl dig till informationsträffen här:

https://forms.gle/Nv19vt9TzFippduR7

Varmt välkomna till denna informationsträff!

Idag och i framtiden behöver vi ha djup kunskap om digitaliseringens möjligheter. Elevernas programmeringskompetens kommer därmed att behöva utvecklas i takt med denna omställning.  Under rådande situation vet vi dessutom hur viktigt det är att vi arbetar tvärsektoriellt och gemensamt för att lösa komplexa samhällsproblem.  

Stiftelsen FIRST Scandinavia som arrangerar FIRST LEGO League grundades i september 2000 för att ge barn och ungdomar bra lärande och utbildningserfarenheter med vetenskap, matematik och teknik och genom detta bidra till att allt fler väljer vetenskaplig utbildning. FIRST LEGO League är ett av stiftelsens två största och viktigaste projekt. FIRST Scandinavia har sitt huvudkontor i Bodö i Norge. Stiftelsens samarbetspartner är Sällskapet FIRST Scandinavia Partner AS (stiftades år 2010) och är en officiell samarbetspartner till stiftelsen . FIRST Scandinavia Partner AS hanterar bland annat spridning, service och support av varor och tjänster gällande stiftelsens projekt. 

Mvh Annie Bergh, Projektledare FLL Regionfinal Skåne