Få ökad förståelse för kulturkrockar

Charbél Gabro föreläser.
Charbél Gabro ger lärare redskap för att möta nyanlända elever och elever med en annan kultur än svensk.

Över 200 modersmålslärare och medarbetare på Mottagningsenheten mötte Charbél Gabro på Kockums Fritid i Malmö inför uppstarten av det nya läsåret. Med sin föreläsning ”Integrera flera” griper han tag i frågor om kulturkrockar och utanförskap.
– Det här hade alla behövt höra i hela landet. Oavsett om man är nyanländ, bott i Sverige länge eller i hela sitt liv. Han berör och vågar prata om synen på sex, homosexualitet, heder i familjen och andra svåra ämnen som ingen annan vågar ta upp, säger Mette Möller Eriksson, modersmålslärare i danska.

Charbél Gabro kom från Syrien till Sverige som fyraåring tillsammans med sina föräldrar och sex syskon. Föräldrarna beskriver han som överlevare som hade svårt att komma vidare i sina liv i det nya hemlandet. Han upplevde själv ett utanförskap. Avståndet mellan livet med familjen och hur det såg ut utanför hemmets fyra väggar var stort. Det tog tid innan han kände sig hemma i Sverige och började reda ut sitt liv, sätta upp mål och drömmar.

Eleven känner sig sedd

I dag är han en etablerad föreläsare som förra året fick priset som ”Årets talare – genombrottet 2018”. Hans fokus är integration.
– Det är så oerhört viktigt att visa att vi ser varandra. När vi känner varandra spelar det ingen roll varifrån man kommer och vilken religion man har, säger Charbél Gabro.
– Lärare som öppnar sitt hjärta kan verkligen göra skillnad och få eleven att känna sig sedd, säger han.

Charbél Gabro delar med sig av sitt liv sina egna erfarenheter, beteenden, fördomar och väver in forskning. Hans styrka är att han använder sig av både sin svenska och arabiska kultur och drar paralleller däremellan.
Han tycker att modersmålslärare spelar en särskilt viktig roll för en ökad integration. De är en länk mellan två olika kulturer och språk. En modersmålslärare kan ha förståelse för hur elevernas föräldrar tänker.

– Det kan lätt bli kulturkrockar mellan barn som fått lära sig om det svenska samhället i skolan och föräldrarna som har andra värderingar från hemlandet, säger Charbél Gabro.

Lyfta frågan om jämställdhet

Han menar att lärare kan göra sin del för elever genom att utgå från den svenska lagstiftningen om vad som gäller i samhället och lyfta frågan om jämställdhet i undervisningen.

– Men en lärare kan inte göra allt. Lärare är inte psykologer. Om en elev mår dåligt kan läraren prata med eleven och förmedla kontakt till rätt instans som kan hjälpa eleven, säger han.
Charbél Gabros föreläsning tar inte bara upp vad nyanlända möter och vilka behov de har. Den handlar lika mycket om uppbrott. Om det polska barnet som kommit hit som liten eller är född här men har en eller bägge föräldrar som är från Polen. Om upplevelsen att känna sig utanför, att ha olika syn på myndigheter, det egna jaget och familjens roll i samhället.

Enhetschef Anders Sörensson krokar arm med Charbél Gabro
Anders Sörensson tillsammans med Charbél Gabro.

– Det här visar hur komplext det här är för eleven, föräldern och pedagogen. Ingenting är svart eller vitt, säger Anders Sörensson, enhetschef på Språkcentralen.

Charbél Gabro vill avdramatisera kulturmöten och skapa förståelse för olikheter oavsett ursprung, nationalitet, religion, kön, sexualitet och ålder. Hur inkluderande är vi? Vilka fördomar har vi?

-Jag tror att det handlar mycket om okunskap. Det är därför jag föreläser för att öka förståelsen för olikheter. Det är min mission. Om det funnits tillräckligt stor kunskap hade jag inte behövt föreläsa, säger han.


Om Charbél Gabro
Charbél Gabro har över 14 års erfarenhet av socialt arbete. Han har läst teologi och är utbildad behandlingspedagog. Förra året höll han 140 föreläsningar för anställda på kommuner, myndigheter och skolor på temat integration.