Färdig kommunlicentiat i pedagogik

Petra S Källberg.
Fredagen den 31/1 la Petra Svensson fram sin licentiatavhandling "Elever med utländsk bakgrund berättar - möjligheter att lära matematik”.

 

Opponent var Professor Marit Johnsen-Höines från Högskolan i Tromsö och Högskolan i Bergen

Avhandlingen handlar om hur elever med utländsk bakgrund från socialt utsatta områden ser på sina möjligheter att lära matematik. Ofta i samhället förklaras utländska elevers dåliga skolresultat med brister hos eleverna, medan Petra problematiserar och tittar på hur diskussioner i samhället och skolan kring hur elever presterar i matematik påverkar elevernas möjligheter att lära.

Avhandlingen kommer inom en snar framtid att finnas tillgänglig via Malmö Högskolas hemsida. Läsvärd!

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö