Film: ASL i Malmö med Trageton

Skärmbild ur film om ASL.

Arne Trageton var i Malmö den 22-23 november för att ge Malmö-pedagoger handledning i ’Att skriva sig till läsning’ (ASL), läs mer här. Utöver handledningstillfället besökte Trageton Munkhätteskolan samt Malmö Högskola. Han filmade under sina besök och det har resulterat i denna film.

Inslag:

  • 0:00 min: Handledning med Arne Trageton på CPI /FoU Malmö Utveckling.
  • 04:30 min: Trageton besöker Munkhätteskolan
  • 14:00 min: Trageton besöker Malmö Högskola

Fler filmer om ASL finns på Tragetons webbplats www.arnetrageton.no/